Bestuurswisseling

Per  1 januari 2021 heeft Jan Ebbing zijn plaats overgedragen aan Marry Tessel. Hiermee is een begin gemaakt met de bestuurswisseling binnen onze parochieraad. Omdat de leden van onze parochieraad al aardig op leeftijd zijn is er een rooster van aftreden opgesteld zodat het overdragen van taken geleidelijk gaat verlopen. Zo wordt gezorgd dat er