Coronamaatregelen in de Emmauskerken

Coronamaatregelen in de Emmauskerken Volgens het advies van het Bisdom en de Rijksoverheid mogen kerken slechts 30  bezoekers bij vieringen ontvangen. De Parochieraad wil gehoor geven aan dit advies in de Cunerakerk en de Hieronymuskerk. Dit is exclusief bedienaren als voorganger, koster en zangers. Naast natuurlijk: desinfecteer uw handen als u binnen komt, schrijf uw

40-jarig jubileum Gre van Oosten

Gregoriusonderscheiding voor Gre van Oosten Op zaterdagavond 3 oktober werd na een prachtige Lourdesviering Gre van Oosten onderscheiden met de medaille in goud van de Gregoriusvereniging van wege haar 40 jarig lidmaatschap van het Parochiekoor van de Hieronymuskerk. Gre is ook lid van het Jubilate koor in Nibbixwoud. Zij zingt al jaren als een nachtegaal

De parochie en de coronacrisis

De parochie en de coronacrisisOok wij, als parochie, hebben uiteraard met decoronacrisis te maken…net als iedereen. Wijmissen de saamhorigheid tijdens de vieringen enpastor Álvaro zoekt nu contact met zijnparochianen door met ze te bellen maar ook tijdenszijn wandelingen ontmoet hij geregeldparochianen. Gelukkig kunt u de vieringen vanuitde Hiëronymuskerk wel via livestream volgen.Daar zijn wij heel