Meimaand – Mariamaand

Het is een goede , heel oude gewoonte om in de meimaand Maria extra te gedenken. Zij is de moeder van Jezus en heel veel mensen vinden steun in haar voorbeeld. Maria, de moeder van altijd durende bijstand. Ook wij, in Nibbixwoud, bidden de rozenkrans. Op woensdagavond in de meimaand is de kerk om 19.00

Expositie van de Kruiswegstaties

Vanaf half maart zullen er 8  kruiswegstaties worden geëxposeerd in de Hieronymuskerk door Hans van Engen. Het is altijd al een wens van hem geweest om een keer de Kruiswegstaties in olieverf te schilderen. Toen hij jaren geleden de Kruisweg in Jerusalem bezocht, ontstond het idee om dit een keer te doen.  Nu hij door

Bestuurswisseling

Per  1 januari 2021 heeft Jan Ebbing zijn plaats overgedragen aan Marry Tessel. Hiermee is een begin gemaakt met de bestuurswisseling binnen onze parochieraad. Omdat de leden van onze parochieraad al aardig op leeftijd zijn is er een rooster van aftreden opgesteld zodat het overdragen van taken geleidelijk gaat verlopen. Zo wordt gezorgd dat er