Beste ouders/verzorgers van kinderen die naar groep 8 gaan.
Een aantal jaar geleden heeft uw dochter of zoon de Eerste heilige Communie ontvangen. Komend
schooljaar gaat zij/hij naar groep 8 van de basisschool, waarna een grote stap gezet zal worden naar de
middelbare school, doorheen de ontwikkeling naar jong volwassenheid. De kerk sluit hierbij aan door het
vieren van het Sacrament van het Heilig Vormsel, de voltooiing van het Doopsel en de Eerste Heilige
Communie. We nodigen uw dochter en/of zoon uit om mee te doen aan het Vormseltraject.
Er zal een gezamenlijke voorbereiding zijn van vormelingen uit verschillende parochies. Dit houdt in dat ze zeven keer bij elkaar komen op een doordeweekse avond van 18.30 uur tot 20.00 uur, verspreid in de
maanden november 2024 t/m februari 2025. Elke bijeenkomst wordt er een hoofdstuk uit het Vormselproject ‘In Vuur en Vlam’ behandeld. Er komen diverse werkvormen aan bod, zoals het maken van een gebedsarmband, rollenspel, tekenen, gespreksvoering, interview.
U kunt uw kind nu al opgeven! Aan de hand van de opgaven wordt bepaald waar we de informatieavond
voor de ouders en de bijeenkomsten gaan plannen.
Opgeven kan heel makkelijk door een mail te sturen naar pastoraal werker Anne-Marie van Straaten: anne-marievanstraaten@hotmail.com
Vermeld in die mail het volgende:
Voor- en achternaam vormeling:
Adres en woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Naam parochiekerk waar u ingeschreven staat:
School- en plaatsnaam:
Na opgave ontvangt u na half september verdere informatie over datums, tijden en plaatsen. En het wordt op prijs gesteld wanneer u meehelpt om deze vormselinformatie verder te verspreiden in de parochie(s), bij de klasgenoten van de vormeling en/of familie. Ook al doen we ons best de informatie breed te verspreiden in parochieregio ‘de Waterkant’, het gebeurt nog wel eens dat er overheen gelezen wordt…
Hartelijke groeten van pastoraal werker Anne-Marie van Straaten.