Dan is er de mogelijkheid voor een eucharistieviering, een woord- en communieviering, een woord- en gebedsdienst, een herdenkingsdienst of afscheidsviering, of een avondwake eventueel gecombineerd met een uitvaardienst.

———————————————————-

Ook kunt u het kerkgebouw huren voor een niet-kerkelijke afscheidsdienst. 

Wilt u nadere informatie (b.v. betreffende tarieven) dan kunt u contact opnemen met:

uitvaartcoördinator Nibbixwoud: Marga Schouten-Ruijter, tel. 06-1561 8192

uitvaartcoördinator Wognum: Marijke Wittenberg, tel. 0229- 573149 of 06-4662 5521.

———————————————————-

Melding van overlijden bij de contactpersonen van de begrafenisverenigingen:

Nibbixwoud: Begrafenisvereniging “Sint Cunera”

Centraal nummer bij overlijden: 06-3949 6133.

Uitvaartverzorgers: Lian Kroon en Ellen Berkhout.

Info: begr.ver.sintcunera@outlook.com.

Wognum: Begrafenisvereniging “Laatste Eer”

Dag en nacht bereikbaar: 06-3116 3300

Info: www.laatsteeerwognum.nl.

Zwaagdijk-West: Begrafenisvereniging “Sint Barbara”

Dag en nacht bereikbaar: 06-1144 4417.

Uitvaartverzorgers: Lian Kroon en Monique Bankras

Nadat de externe uitvaartverzorger contact heeft gehad met de familie en de wensen kenbaar zijn gemaakt, neemt hij/zij contact op met de betreffende uitvaartcoördinator en deelt aan haar mee wat de wensen van de familie zijn.

Uitvaartcoördinator Nibbixwoud: Marga Schouten-Ruijter tel. 06-1561 8192.

Uitvaartcoördinator Wognum: Marijke Wittenberg tel. 0229-573149 of 06-4662 5521.

Bij het verzoek om een herdenkingsdienst, avondwake en/of eucharistieviering zal zij de voorganger, koster en eventueel een koor, beeld, geluid en/of livestream regelen en/of een koffietafel na de dienst.

Mocht de externe uitvaartverzorger hulp nodig hebben bij een herdenkingsdienst, avondwake en/of uitvaart, of zo nodig van de diensten van de uitvaartvereniging gebruik willen maken, dan kan hij/zij met de betreffende vereniging contact opnemen:

Nibbixwoud: Begrafenisvereniging “Sint Cunera” tel. 06-3949 6133.

Wognum: Uitvaartvereniging “Laatste Eer” tel. 06-3116 3300.

Zwaagdijk-West: Begrafenisvereniging “Sint Barbara” tel. 06-1144 4417.

Als nieuwe parochianen zich melden wordt dit bijzonder gewaardeerd. Wij krijgen deze informatie niet op een andere wijze. U kunt zich aanmelden bij één van de secretariaten.

Er is ook de mogelijkheid de communie thuis te ontvangen. 

Wanneer u hier prijs op stelt kunt u dit doorgeven aan een van de secretariaten. 

Opgave voor Doop, Huwelijk of jubilea kunt u ook doorgeven aan één van de secretariaten. 

Huwelijk en jubilea graag een half jaar vooraf. 

Locatie Cunera: Nibbixwoud: secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl

Secretariaat Nibbixwoud is geopend op dinsdag- en woensdagmorgen van 9.30-11.30 uur. Telefoon: 0229-571736 

Locatie Hiëronymus, Wognum: secretariaat-wognum@emmausparochie.nl

Steunpunt Wognum: geopend donderdagmorgen 9.00 uur-11.00 uur. Telefoon: 06-82666688

(bijgewerkt: 2 oktober 2019)

Naast de kerk bevindt zich het kerkhof met graven, een urnentuin en een strooiveld. De begraafplaats behoort tot de Hiëronymuskerk en valt onder de eindverantwoordelijkheid van de Emmaüsparochie. Het onderhoud van het kerkhof wordt verzorgd door vrijwilligers.

Kerkelijke begraafplaats:

Het kerkhof ligt er, dankzij de inspanning van de tuingroep, heel netjes bij. Familie dient zelf het graf/de steen en verdere plantjes te onderhouden. Er staan containerbakken voor groen en plastic afval. Overig grof vuil graag zelf mee te nemen.

Voorlopig er er nog voldoende plaats voor nieuwe familiegraven. Te zijner tijd zal het oude gedeelte geruimd worden. Er zijn ook algemene graven.

Op de begraafplaats is een kapelletje, een urnenmuur en er zijn urnentuintjes.

Er is een herinneringsmonumentje, moeder en kind, geplaatst voor het ongedoopte kind. Voorts is er een strooiveld gerealiseerd.

Beheerders begraafplaats: Gerard en Marijke Wittenberg tel. 06-4662 5521.

marijke_wittenberg@hotmail.com

Administratie: secretariaat Hiëronymuslocatie.

Zie voor het begraafplaatsreglement de navolgende link: Begraafplaats model reglement. U kunt het reglement ook opvragen bij het secretariaat.

Tijdens alle vieringen worden misintenties opgedragen. Ook uw intentie kunnen we opnemen in onze gebeden. 

U kunt uw misintentie bij de secretariaten opgeven maar u kunt het ook digitaal doen.  

Digitaal gaat via: deze pagina

Locatie Cunera: Nibbixwoud: secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl

Secretariaat Nibbixwoud is geopend op dinsdag- en woensdagmorgen van 9.30-11.30 uur. Telefoon: 0229-571736 

Locatie Hiëronymus, Wognum: secretariaat-wognum@emmausparochie.nl

Steunpunt Wognum: geopend donderdagmorgen 9.00 uur-11.00 uur. Telefoon: 06-82666688

(bijgewerkt: 2 oktober 2019)

Het is mogelijk om via deze link (klik hier) livestreams van zowel de Hieronymus Kerk als de Cunera Kerk te volgen en/of terug te kijken.

Met het secretariaat locatie Cunera, Nibbixwoud of locatie Hiëronymus, Wognum

Locatie Cunera: Nibbixwoud: secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl

Secretariaat Nibbixwoud is geopend op dinsdag- en woensdagmorgen van 9.30-11.30 uur. Telefoon: 0229-571736 

Locatie Hiëronymus, Wognum: secretariaat-wognum@emmausparochie.nl

Steunpunt Wognum: geopend donderdagmorgen 9.00 uur-11.00 uur. Telefoon: 06-82666688

(bijgewerkt: 2 oktober 2019)

Wanneer u in uw testament een legaat wilt schenken aan de parochie kunt u dit als volgt doen: “Ik legateer, vrij van rechten aan de RK Emmausparochie” met eventueel vermelding van de locatie. (bijgewerkt: 2 oktober 2019)

Ja, dan kunt u een beroep doen op het P.C.I.

Dat kan: 

• door ons attent te maken op medemensen in nood • door zelf hulp te vragen 

De Parochiële Caritas instelling beheert een fonds dat uit giften is ontstaan en waaruit jaarlijks een bedrag beschikbaar komt. 

Uw vraag wordt vertrouwelijk en anoniem behandeld. 

Wij wijzen ook de weg naar hulpinstanties. Zonder onderscheid te maken in geloof, huidskleur of nationaliteit. 

Wognum: K. Smit (0229) 572990  pci.wognum@gmail.com. 

Zwaagdijk-West: M. Spil 572974  pci.wognum@gmail.com. 

Nibbixwoud: Pastorie 571736 – M. Meijners 853140 – pcicunera@hotmail.com

(bijgewerkt: 2 oktober 2019)

Bij een overlijden wordt door de familie eerst de uitvaartverzorger gebeld.

Is de overledene lid van uitvaartvereniging Laatste Eer bel dan met het meldnummer 06 31163300
De uitvaartverzorgers zijn: Ellen Berkhout en Monique Ursem.

Ook niet leden kunnen verzorgd worden door de Laatste Eer.

De uitvaartverzorger neemt contact op met coördinator Marijke Wittenberg 06-46625521.

Laatstgenoemde zal kijken of de locatie vrij is, om verders alles in gang zetten wat de naaste familie wenst in overleg met de uitvaartbegeleiding.

Uitvaart verzorgd door derde ( zie bijlage)

Dan kunt u contact opnemen met pastor Álvaro  Rodríguez Luque  – telefoonnummer: 06-87375420

(bijgewerkt: 2 oktober 2019)