Beste mensen,
Op 25 mei ben ik tot priester gewijd en ik ben zeer dankbaar voor alle hulp en steun in de afgelopen tijd.
Ik heb ook het gezelschap gehad van 32 mensen uit El Salvador, waaronder mijn familie, broeders en
zusters in het geloof en vrienden.
Voor mij zijn deze dagen geweest als een droom, want ik heb mijn priesterwijding mogen ontvangen,
vergezeld door de mensen die mij hebben geholpen te groeien en dit langverwachte moment te bereiken.
De plechtigheid van de wijding was niet slechts een feest van één dag, maar van vele dagen, zeg maar
een hele week vol activiteiten.
Mijn gasten uit El Salvador waren erg onder de indruk van de gastvrijheid van hen die onderdak hadden
aangeboden. Velen hebben voor het eerst zo ver gereisd. Het was een herinnering, die ze nooit zullen
vergeten. En ik ben iedereen zeer dankbaar, vooral de parochies van Hoogwoud en Ursem, omdat ze
mijn gasten hartelijk hebben ontvangen en ook samen met hen hebben deelgenomen aan de
verschillende activiteiten om Nederland beter te leren kennen.
Op dit moment ben ik nog in El Salvador, mijn thuisland. In El Salvador heb ik mijn sacramenten
ontvangen en ben opgegroeid in het geloof. Hier heb ik mijn eerste missen gevierd en help ik mijn pastoor
met de vele activiteiten van de parochie, aangezien hij al 90 jaar oud is. Ik ben erg blij dat ik mooie
vieringen heb kunnen delen met mensen die mij al kennen sinds ik klein was. Maar binnenkort keer ik
terug naar Nederland en kan ik opnieuw beginnen te werken in de Regio om verder te gaan met het
dienstwerk dat God me heeft toevertrouwd.
Hopelijk tot binnenkort in de parochies van regio De Waterkant.
Met een hartelijke groet, kapellaan Josue