Voornemen 2021

Als we weer een nieuw jaar in gaan, hebben veel mensen de gewoonte om allerlei goede voornemens te hebben. Nu zal het eens en voor altijd afgelopen zijn met slechte gewoontes. Als we te weinig hebben gesport, dan is het nu de tijd voor een nieuw, actief leven. Misschien heb je teveel gegeten van dingen

Van de Pastor

Het jaar 2020 heeft duisternis zien spreiden over de wereld. Wij waren getuige – en zijn nog steeds – van iets vreemd, een onzichtbare virus dat de hele mensheid ondersteboven heeft gezet.  Ineens waren onze grenzen blootgesteld, het vrees voor ziekte en dood verscheen, en bracht afstand onder de mensen. Donkere gevoelens, diep verborgen in

Bestuurswisseling

Per  1 januari 2021 heeft Jan Ebbing zijn plaats overgedragen aan Marry Tessel. Hiermee is een begin gemaakt met de bestuurswisseling binnen onze parochieraad. Omdat de leden van onze parochieraad al aardig op leeftijd zijn is er een rooster van aftreden opgesteld zodat het overdragen van taken geleidelijk gaat verlopen. Zo wordt gezorgd dat er

Reserveren voor de Kerstvieringen noodzakelijk

Vanwege Corona is dit jaar reserveren voor de Kerstvieringen noodzakelijk. Reserveren voor de vieringen kan als volgt: op de intekenlijst achterin de kerk, daar liggen ook toegangskaarten voor de verschillende vieringen. Verder kunt u ook telefonisch reserveren tijdens het spreekuur, of via de mail naar het secretariaat. Vervolgens dient u de toegangskaarten bij het secretariaat

Kerststallen expositie in Cunerakerk

Kerststallen en kerstgroepen uit de hele wereld in de Cunerakerk te Nibbixwoud!!!    Dit jaar kan er in de Cunerakerk geen Sinterklaasviering gehouden  worden en ook het Kindje Wiegen kan niet doorgaan vanwege de corona maatregelen. Waarschijnlijk mogen de kerstvieringen door maximaal dertig personen bezocht worden. De uitdaging is dan om er toch een positieve wending