Kindje Wiegen op livestream Cunerakerk

Ook dit jaar kan het jaarlijkse kerstspel ‘Kindje Wiegen’ onder leiding van Wilma Koning-Neefjes in de Cunerakerk niet  doorgaan. Maar Wilma gaat nooit bij de pakken neerzitten en heeft, samen met een aantal enthousiaste mensen, een film gemaakt. De filmset is de boerderij en het erf van de familie Schouten en kinderen spelen het verhaal:

Inschrijven Kerstvieringen Cunerakerk

Beste parochianen, Door de Corona pandemie mogen we, evenals vorig jaar, geen avondviering houden tijdens de kerst. Daarom is er besloten om zowel tijdens 1e kerstdag als 2e kerstdag een viering te houden. Maar door de anderhalve meter maatregel zijn er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar in onze St. Cunera kerk. Door het plaatsen

Roosterwijzigingen nav Coronamaatregelen

Beste parochianen, Naar aanleiding van een schrijven van het bisdom zijn de volgende maatregelen voor wat betreft de vieringen voorgeschreven: Geen vieringen of activiteiten in de kerk na 17.00 uur Geen vieringen op kerstavond Afstand houden, mondkapje op als je loopt, mag af als je zit Het rooster betreffende de vieringen is dan ook gewijzigd

Corona-update vanuit het Bisdom

Opnieuw anderhalve meter en mondkapjes De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen, die eerder al golden, opnieuw toe te passen in de RK Kerk. De anderhalve meter afstandmaatregel en het mondkapje worden opnieuw ingevoerd. Gelo­vi­gen wor­dt gevraagd tij­dens vie­rin­gen en andere ker­ke­lijke bij­een­komsten an­der­halve meter afstand te hou­den en een mondkapje te dragen wanneer