Het zijn drukke dagen van voorbereidingen, de Goede Week en
de Paasdagen zijn de “drukste dagen in het jaar”. Een collega
van mij zei na de tweede paasdag: “Christus is verrezen… maar
de pastor is dood”.
Ik wist het niet, maar koster Piet Ettes vertelde me dat het een
traditie is dat het water die tijdens de Paaswake in Nibbixwoud
gewijd wordt uit het “putje” naast de kerk komt. Zo heb ik ook
als voorbereiding in deze dagen ook water kunnen uitputten.
Het belangrijkste feest van het jaar is niet Kerstmis, maar
Pasen. Zondag 31 maart is het zover. Pasen is zelfs zó
belangrijk dat de Kerk er een driedaagse, een ‘triduüm’ van
gemaakt heeft. De vieringen van Witte Donderdag, Goede
Vrijdag en de Paaswake op Stille Zaterdag zijn eigenlijk één
grote viering. Aan het eind van de vieringen op Witte
Donderdag en Goede Vrijdag ontbreekt dan ook de zegen.
Hierdoor wordt benadrukt dat het één dienst betreft.
Zo herdenken wij op Witte Donderdag het Laatste Avondmaal
van Jezus met zijn leerlingen en staan we op Goede Vrijdag stil bij Jezus’ kruisiging en dood. In de
Paasnacht, tijdens de Paaswake, kijken we vooruit naar het licht van de opstanding, waarvan de nieuwe
Paaskaars het symbool is. In de nacht van zaterdag naar zondag vieren we de overgang van duisternis
naar licht, van dood naar leven. In de vroege kerk werd in deze nacht gedoopt. Daarom tijdens de Paaswake
vernieuwen wij de doopbeloften en worden wij met water besprenkeld als teken van ons eigen doop.
Paaszondag is een dag van vreugde! De boodschap die al in de Paaswake klonk staat centraal en wij vieren
de blijde boodschap en de kerk van ons geloof: Jezus leeft!
Er is een royaal aanbod aan vieringen, elk met een rijke symboliek en indringende verhalen, rituelen,
gebeden en gezangen. Elke dag heeft zijn eigen kleur, letterlijk en figuurlijk. Genoeg reden om in deze
komende drie de dagen de kerk te bezoeken om het grootste mysterie van ons geloof te vieren… en vooral
het nieuwe leven met Hem en in Hem te vieren!
Wees welkom in de kerk met Pasen! Het water staat klaar!
Gezegende dagen en zalig Pasen toegewenst!
Hartelijke groeten, Pastoor Álvaro