Bestuur en pastores team van regio ‘De Waterkant’

Pastores-team

De pastorale zorg in de parochies van de regio de Waterkant wordt gedragen door twee priesters en een pastoraal werkster. Het pastores team werkt door de hele regio heen maar doet dit wel vanuit een vaste basis parochie. Pastoor Álvaro Rodríguez Luque is de eerst aanspreekbare pastoor voor onze Emmaüsparochie. U kunt hem bereiken onder nummer 06-87375420, email: pastoor@parochiesdewaterkant.nl

Pastor Anne-Marie van Straaten: Pastoraalwerkster, eerste aanspreekbaar Spierdijk/Zuidermeer. MOV-werk, begeleiding van inter-parochiële eerste communie en vormsel werkgroepen regio De Waterkant.

Pastoor Bert Glorie: priester, pastoor in-solidum, vicevoorzitter van het kerkbestuur de Waterkant, eerste aanspreekbaar Obdam/Hoogwoud. PCI-begeleiding, sacramentele bediening en pastorale zorg door de hele regio.

Pastoor Álvaro Rodríguez Luque: priester, pastoor-moderator, voorzitter van het kerkbestuur de Waterkant en coördinator van de pastorale zorg in de regio. Eerste aanspreekbaar Emmaüsparochie (Nibbixwoud en Wognum), De Weere, Spanbroek, De Goorn en Ursem; sacramentele bediening en pastorale zorg door de hele regio.

Voor alle pastorale, sacramentele een geestelijke zaken: Álvaro Rodriguez Luque, mobiel: 0687375420, email: pastoor@parochiesdewaterkant.nl

Het kerkbestuur van regio ‘de Waterkant’

Pastoor Álvaro A. Rodríguez Luque           voorzitter
Pastoor Bert Glorie                                        vicevoorzitter

Dhr. Cees Backer                                            secretaris – penningmeester ad interim

Het kerkbestuur draagt eindverantwoordelijkheid voor alle parochies en wordt benoemd door de bisschop van Haarlem-Amsterdam.

Per parochie is er een parochieraad gevormd door een voorzitter, penningmeester, secretaris en andere leden. Een parochieraad coördineert het dagelijkse leven van een parochie. De leden van de parochieraden worden benoemd door het kerkbestuur van de regio.

Emmaüs parochieraad

voorzitter: Bertus Schilder bertusschilder@hotmail.com

secretaris: Tony Slaman  slaman@quicknet.nl

penningmeester: Juul Kampstra juul@kampstra.net

afgevaardigde Wognum: Hans van Engen van.engen@planet.nl

afgevaardigde Nibbixwoud: Marry Tessel tessel.marry@quicknet.nl

 

Lekenvoorgangers:

Hans van Engen           van.engen@planet.nl

Mariska Vriend             mariska.kremer@quicknet.nl

Tony Slaman                 slaman@quicknet.nl

Trudy Breeuwsma        j.breeuwsma@quicknet.nl

 

contactpersonen commissie vieringen en pastoraat:    

Nibbixwoud:     Marry Tessel                tessel.marry@quicknet.nl                                                                    

                           Monie Vertelman         monievertelman@gmail.com                                              

Wognum:          Hans van Engen           van.engen@planet.nl   

contactpersonen commissie organisatie en beheer:     

Nibbixwoud:     Piet Ettes                   pamettes@gmail.com

                           Wilma Koning            wilmaensiem@hetnet.nl

Wognum:          Tiny Hetsen               tiny.hetsen@gmail.com

 

Werkgroep communicatie:           

Nibbixwoud/Wognum:

Coby Schouten               cobyschoutenspaansen@hotmail.com  

Annemiek Schouten      pcm.schouten@quicknet.nl

Bertha Kamp                   gasamkamp@quicknet.nl

Angelique van Straalen  jnm.vanstraalen@quicknet.nl

Karin Rood                       rood@quicknet.nl

Jolanda Velt                    ajm.velt@quicknet.nl       

 

  • Uitvaartverzorging:

Wognum: Begrafenis- en Crematievereniging “Laatste Eer” 

Dag en nacht bereikbaar: 06-31163300

Uitvaartverzorgsters: Ellen Berkhout en Monique Ursem

Info: www.laatsteeerwognum.nl 

 

Zwaagdijk-West:  Begrafenisvereniging “St. Barbara” 

Dag en nacht bereikbaar: 06-11444417 Monique Bankras en Lian Kroon

 

Nibbixwoud:  Begrafenisvereniging “St. Cunera” 

Centraal meldnummer bij overlijden: 06-39496133 

Uitvaartverzorgsters: Lian Kroon en Ellen Berkhout. 

Info: begr.ver.sintcunera@outlook.com