Pastoraal team

Eerst aanspreekbaar voor EmmausParochie:  Pastor Álvaro Rodriquez Luque (priester) 

Pastoor Nico Knol (priester): teamleider, sacramentele bediening door de hele regio, secretaris dekenaat Alkmaar.

Pastor Anne-Marie van Straaten: : contactpersoon voor MOV-werk, begeleiding van alle inter-parochiële eerste communie en vormsel werkgroepen.

Pastor Bert Glorie (priester) : PCI-begeleiding.

Voor alle pastorale, sacramentele en geestelijke zaken: Pastoor N. Knol, 0229-541217

parochieraad:

voorzitter: Theo Ursem   theo.ursem@ziggo.nl

secretaris:Tony Slaman  slaman@quicknet.nl

penningmeester:Juul Kampstra juul@kampstra.net

portefeuillehouder Wognum:Hans van Engen van.engen@planet.nl

portefeuillehouder Nibbixwoud: Marry Tessel tessel.marry@quicknet.nl

 

Lekenvoorgangers:

Cor Hoogland               corhoogland@floridus.nl

Hans van Engen           van.engen@planet.nl

Mariska Vriend             mariska.kremer@quicknet.nl

Tony Slaman                 slaman@quicknet.nl

Trudy Breeuwsma        j.breeuwsma@quicknet.nl

contactpersonen commissie vieringen en pastoraat:    

Nibbixwoud:     Marry Tessel                tessel.marry@quicknet.nl                                                                    

                           Monie Vertelman         monievertelman@gmail.com                                              

Wognum:          Hans van Engen           van.engen@planet.nl   

contactpersonen commissie organisatie en beheer:     

Nibbixwoud:     Piet Ettes                   pamettes@gmail.com

                           Wilma Koning            wilmaensiem@hetnet.nl

Wognum:          Tiny Hetsen               tiny.hetsen@gmail.com

Werkgroep communicatie:           

Nibbixwoud/Wognum:

Coby Schouten               cobyschoutenspaansen@hotmail.com  

Annemiek Schouten      pcm.schouten@quicknet.nl

Bertha Kamp                   gasamkamp@quicknet.nl

Angelique van Straalen  jnm.vanstraalen@quicknet.nl

Karin Rood                       rood@quicknet.nl

Jolanda Velt                    ajm.velt@quicknet.nl       

  • Uitvaartverzorging:

Wognum: Begrafenisvereniging “Laatste Eer” 

Dag en nacht bereikbaar: 06-31163300

Uitvaartverzorgsters: Monica Appel en Ellen Berkhout 

Info: www.laatsteeerwognum.nl 

Zwaagdijk-West:  Begrafenisvereniging “St. Barbara” 

Dag en nacht bereikbaar: 06-11444417 Monique Bankras en Lian Kroon

Nibbixwoud:  Begrafenisvereniging “St. Cunera” 

Centraal meldnummer bij overlijden: 06-39496133 

Uitvaartverzorgsters: Lian Kroon en Ellen Berkhout. 

Info: begr.ver.sintcunera@outlook.com

  • Regio “de Waterkant”

Pastoor Álvaro Rodriquez Luque, voorzitter

Pastoor Bert Glorie, vice voorzitter

Dhr. Cees Backer, secretaris – penningmeester ad interim