over Emmaus Parochie

 

 

De Emmausparochie is opgericht op 1 september 2015. De samenwerkende parochiegemeenschappen van Nibbixwoud, Wognum en Zwaagdijk-West besloten daartoe omdat het vele voordelen biedt. De naam Emmaus werd gekozen vanwege de symboliek die we rechtstreeks vinden in de bijbel. De Emmausparochie heeft ongeveer 5000 leden. Er waren drie locaties: De Cunera in Nibbixwoud, de Hieronymus in Wognum en de St Jacobus de Meerdere in Zwaagdijk West. Helaas moesten we de kerk in Zwaagdijk West in juni 2018 sluiten. Wel behouden wij het kerkhof aldaar, zodat Zwaagdijkers daar nog wel begraven kunnen blijven worden.  De samenwerking tussen de drie organisaties kwam steeds verder op gang. Een zestal lekenvoorgangers vervullen samen met de pastoor de vieringen zodat er elk weekend drie vieringen gehouden kunnen worden. Eèn in het verzorgingscentrum Sweelinckhof, eèn in de Cunera en eèn in de Hieronymus. Ook de koren zingen regelmatig op de andere locaties. Samenwerking en de  door het bisdom gewenste fusie met de parochies uit Westfriesland Oost lukte niet. Per 1 april 2019 werd de Emmausparochie toegevoegd aan de Samenwerkende parochies van de Waterkant, hetgeen tot een vruchtbare samenwerking leidt.