40-jarig jubileum Gre van Oosten

Gregoriusonderscheiding voor Gre van Oosten Op zaterdagavond 3 oktober werd na een prachtige Lourdesviering Gre van Oosten onderscheiden met de medaille in goud van de Gregoriusvereniging van wege haar 40 jarig lidmaatschap van het Parochiekoor van de Hieronymuskerk. Gre is ook lid van het Jubilate koor in Nibbixwoud. Zij zingt al jaren als een nachtegaal

De parochie en de coronacrisis

De parochie en de coronacrisisOok wij, als parochie, hebben uiteraard met decoronacrisis te maken…net als iedereen. Wijmissen de saamhorigheid tijdens de vieringen enpastor Álvaro zoekt nu contact met zijnparochianen door met ze te bellen maar ook tijdenszijn wandelingen ontmoet hij geregeldparochianen. Gelukkig kunt u de vieringen vanuitde Hiëronymuskerk wel via livestream volgen.Daar zijn wij heel

Mariaviering zaterdag 23 mei in Sint Cunerakerk

Op zaterdagavond 23 mei om 19:00 uur wordt via livestream een Mariaviering uitgezonden.  Deze viering is opgenomen in de Sint Cunerakerk.  Voorgangers zijn: Mariska Vriend en Tony Slaman. Deze viering wordt muzikaal ondersteund door enkele koorleden van het Jubilatekoor. Pastor Álvaro heeft in deze meimaand Moeder Maria een ereplaats gegeven op het altaar waar Zij omringd