Dit jaar weer de bijzondere Oecumenische Velddienst

Nadat we vorig jaar door corona noodgedwongen deze traditie niet voort hebben kunnen zetten,moet het dit jaar zeker lukken.Er zijn inmiddels wat verruimingen en hopelijk volgen er binnenkort meer. Bovendien is dezekarakteristieke viering in de buitenlucht, wat zeker onder deze omstandigheden meer mogelijkhedenbiedt.De dienst is zondagmorgen 27 juni aanvang 10.00 uur. Deze keer in Hauwert

Actie Kerkbelans

Als parochieraad zijn wij iedereen heel dankbaar voor de financiële steun die u via actie Kerkbalans aan onze parochie heeft gegeven. Wij zijn er trots op te kunnen vermelden dat de actie, tot begin april, net zoveel heeft opgebracht als in 2020!! De laatste twee jaar zit er weer een stijgende lijn in en daar

Meimaand – Mariamaand

Het is een goede , heel oude gewoonte om in de meimaand Maria extra te gedenken. Zij is de moeder van Jezus en heel veel mensen vinden steun in haar voorbeeld. Maria, de moeder van altijd durende bijstand. Ook wij, in Nibbixwoud, bidden de rozenkrans. Op woensdagavond in de meimaand is de kerk om 19.00

Expositie van de Kruiswegstaties

Vanaf half maart zullen er 8  kruiswegstaties worden geëxposeerd in de Hieronymuskerk door Hans van Engen. Het is altijd al een wens van hem geweest om een keer de Kruiswegstaties in olieverf te schilderen. Toen hij jaren geleden de Kruisweg in Jerusalem bezocht, ontstond het idee om dit een keer te doen.  Nu hij door