Corona-update vanuit het Bisdom

Opnieuw anderhalve meter en mondkapjes De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen, die eerder al golden, opnieuw toe te passen in de RK Kerk. De anderhalve meter afstandmaatregel en het mondkapje worden opnieuw ingevoerd. Gelo­vi­gen wor­dt gevraagd tij­dens vie­rin­gen en andere ker­ke­lijke bij­een­komsten an­der­halve meter afstand te hou­den en een mondkapje te dragen wanneer

Kerst Sing-in

Op 12 december zou er een Kerst Sing-in zijn in de Cunerakerk te Nibbixwoud met optredens van verschillende koren, fanfare en een duo. Helaas hebben we moeten besluiten om dit niet door te laten gaan wegens de corona situatie waarin we ons nu bevinden. We vinden dit ontzettend jammer maar hopen dat het volgend jaar

Jubilarissen

Tijdens de viering van zaterdagavond 30 oktober werden twee leden van het parochieel gemengd  koor in het zonnetje gezet: Guda Ursem en Riet Hes. Beiden al 40 jaar lid van dit koor. Guda als sopraan en Riet als alt. In al die jaren hebben ze al in heel wat weekendvieringen, uitvaarten en in de beginjaren,

Wereldmissiemaand

Recent hebben we binnen de Emmausparochie een deurcollecte gehouden voor de Wereldmissiemaand. De opbrengst van de collecte is geweest € 316,=. Namens de organisatie van de Wereldmissiemaand willen wij u hartelijk danken voor uw gulle gift!

Allerzielen 2021

Op 2 november a.s. zal er om 19.30 uur een woord en communieviering gehouden worden met medewerking van het Sylvidakoor. De werkgroep Avondwake en Uitvaart verzorgt al jaren de Allerzielenviering. De leden hiervan zijn immers meestal intensief bij het afscheid van de overledene betrokken geweest en kennen de nabestaanden. Helaas zijn er door  corona het

Cunerakoor viert feest

Op zondag 17 oktober 2021 viert het Cunerakoor haar 35 jarig bestaan. De viering is om 10.00 uur in de Cunerakerk in Nibbixwoud  o.l.v. dirigent/organist Wil Luiken. Men is blij om na 1 ½ jaar weer met het gehele koor te mogen zingen. Heel wat koorleden zijn gegaan en gekomen in deze afgelopen 35 jaar.

Miva en Pax Christie

Recent hebben we in zowel de Cunerakerk als de Hieronymuskerk een collecte gehouden voor Miva en Pax Christie. In Nibbixwoud was de opbrengst voor Miva € 139,= en voor Pax Christie € 68,=. In Wognum was de opbrengst voor Miva € 96,= en voor Pax Christie € 70,=. Hiermee komt het totaal voor Miva op