Heilige Hiëronymus, Wognum

De parochie in Wognum is de enige in Nederland die is gewijd aan kerkvader Hiëronymus. Hiëronymus leefde van circa 345-419 na Christus en is vooral bekend als Bijbelgeleerde. Hij vertaalde het Oude Testament van het Hebreeuws in het Latijn. De volledige Bijbel in het Latijn is bekend geworden als de Vulgaat en geldt als zijn levenswerk. Waarom hij gekozen is als patroonheilige zal wel in de historie verborgen blijven.

Al rond 850 zou op het grondgebied van Wognum een houten kapel gebouwd zijn die waarschijnlijk al was gewijd aan Hiëronymus. De oudste vermelding over een kapel van de Heilige Hiëronymus in Wognum dateert overigens uit 1063. Deze wordt in 1160 vervangen door een turfstenen kerk aan de Buurt. Na de Beeldenstorm volgt de opstand tegen koning Philips II. Door de Tachtigjarige oorlog worden de Noordelijke Nederlanden zelfstandig. Het Calvinisme wordt staatsgodsdienst en de RK kerk wordt illegaal. De Wognumse kerk gaat in 1602 over in Protestantse handen. De katholieken in Wognum kunnen vanaf die tijd, hun geloof alleen in het geheim belijden. In 1772 is er weer zoveel godsdienst vrijheid en zijn er nog zoveel gelovigen trouw gebleven, dat er een kleine RK kerk gebouwd kan worden. Eerst nog als een schuilkerk die er uitziet als een woonhuis. In 1830 kan er een toren bijgebouwd worden. In 1858 wordt deze kerk gesloopt om plaats te maken voor een grotere gebedsruimte. De pastorie ernaast bleef staan en werd onderdeel van de nieuwe kerk.

Deze “nieuwe” Hiëronymuskerk is op 19 augustus 1857 door bisschop Jacobus van Vree ingewijd. Rond 1880 werd deze uitgebreid met twee torens en een grote vierkante toren op het dak. Al na een kleine eeuw blijkt rond 1960 dat het onderhoud van deze kerk te kostbaar is en steeds slechts een oplossing voor korte duur zal zijn. Liturgisch voldoet het gebouw niet meer. Als ook de veiligheid in het geding komt is het pleit beslecht. Als deze Waterstaatskerk met statige pastorie in 1971 door slopershamers verdwijnt, is aan de overkant op kerkengrond reeds een nieuw Godshuis verrezen. Dit moderne, multifunctionele gebouw is op 14 augustus 1970 door Monseigneur Zwartkruis ingewijd.