Op woensdag 22 mei om 19:30 uur vindt de jaarlijkse Mariaviering plaats in de H. Cunerakerk, Dorpsstraat 55, 1688 CB in Nibbixwoud. Deze viering is een initiatief van het Katholiek Vrouwen Gilde regio Hoorn.
Het thema van de viering is geworden: VERLANGEN.
Voorganger is Tiny Immen. Het Sylvidakoor uit Wognum verzorgt de zang.
Er wordt een collecte gehouden voor Melania, een Stichting van vrouwen voor vrouwen in Azie, Latijns America en Afrika.
Voor het liturgieboekje en de koffie/thee na afloop wordt een bijdrage van € 2,00 gevraagd.
Iedereen is van harte welkom.