Beste parochiaan,

Wij zijn trots op onze kerkgemeenschap!

Het is een plek om te bezinnen, te onthaasten, te vieren en om elkaar te steunen als dit nodig is. Wij vinden hier saamhorigheid. Vooral bij feestdagen, uitvaarten en Allerzielen.

De waarde van de kerk is voor iedereen anders. Maar feit is dat onze kerken voor veel mensen van grote betekenis zijn. Dat willen wij graag zo houden.

Wij doen ook dit jaar weer een beroep op u allen om mee te doen aan

actie Kerkbalans 2024.

Van uw vrijwillige bijdrage kunnen wij het parochieel team en het bestaan

van uw kerk betalen.


Wij stellen het zeer op prijs als u uw bijdrage overmaakt op een van
de volgende bankrekeningnummers:

Voor Wognum,                       bankrekeningnr. NL34RABO 0371 6003 32
Voor Nibbixwoud,                   bankrekeningnr. NL63RABO 0344 2013 84
Voor Zwaagdijk-West,            bankrekeningnr. NL75RABO 0376 8023 83

Deze bankrekeningen staan allen op naam van de R.K. Parochie Emmaüs.

Wilt u informatie omtrent een periodieke gift, hetgeen fiscaal gunstiger voor u kan zijn, neem dan contact op met de penningmeester.

Bij voorbaat dank voor uw steun en een vriendelijke groet,

Alvaro Rodriquez Luque (pastoor) en Juul Kampstra (penningmeester, tel: 0229-572859).

Financieel Overzicht van R.K. Parochie Emmaüs.
Begroting voor het boekjaar 2024, in vergelijking met 2023 en 2022
Cijfers X 1.000 euro
Begroot Verwacht Begroot Werkelijk
2024 2023 2023 2022
OPBRENGSTEN
Kerkbijdragen 55 55 60 56
Collecten 23 23 23 25
Uitvaarten 20 20 17 20
Begraafplaats 20 20 20 14
Antenneopbrengsten 22 22 20 22
Verhuur woning Z. 8 8 8 8
Overige opbrengsten 10 10 9 12
Totaal 158 158 157 157
UITGAVEN
Parochieel team 44 30 32 38
Bijdrage Bisdom 23 23 23 24
Huisvesting W. 25 28 24 7
Huisvesting N. 31 45 54 44
Huisvesting Z. 1 1 1 1
Kosten diensten 15 15 15 13
Kosten best/pastoraat 2 2 5
Kosten huishouding 4 4 2 5
Overige kosten 18 18 14 18
Totaal 163 164 169 155
Winstsaldo 2
Verliessaldo 5                 6 12
Toelichting op de kosten:
De kosten van het parochieel team zijn in 2024 hoger. Dit komt omdat wij minder bewoners hebben in de pastorie van Nibbixwoud en dus minder vergoeding krijgen van Het Bisdom.
De huisvestingskosten zijn lager door een nieuw energiecontract in 2024 en ook krijgen wij in 2024 opbrengsten van de zonnepanelen.