50 JARIG JUBILEUM  

VRIJDAG 5 EN ZATERDAG 6 APRIL 2024

Wat een mooie traditie dat het Triduüm in de week na Pasen gehouden wordt in de RK Kerk van Wognum, Dit jaar een speciaal jaar vanwege het 50,jarig Jubileum. Verschillende gasten hebben zich al opgegeven, maar er kunnen er natuurlijk altijd nog meer bij. Men denkt nog steeds dat je echt ziek moet zijn om te komen, maar bij ons is iedereen welkom die deze dagen wil beleven.

Het programma voor deze dagen: Op de eerste dag om 10 uur koffie en om 10,30 uur een viering door Pastor Alvaro Rodriguez Luque en Pastor Bert Glorie met Het Parochieel Koor van Wognum. Ook komen de pastores uit de deelnemende parochies. Daarna Hans van Engen die een onderwerp bespreekt. Er is verder voldoende tijd om met elkaar een praatje te maken.

’s Middags een gezellig programma tot half 4. Hiervoor zijn ook de oud-vrijwilligers en contactpersonen uit de verschillende parochies uitgenodigd. Heel mooi dat er zoveel aanmeldingen zijn. Zij hebben zich jarenlang ingezet voor het Triduüm en mooi om elkaar nu weer te zien. De tweede dag ook om 10 uur koffie en een viering met het Westfries Mannenkoor met daarna een klein concert. Daarna het Marialof met bloemenhulde en kaarsen met het Jubilatekoor uit Nibbixwoud.

Daarna gaan de gasten blij naar huis en  zeggen vaak dat ze weer kracht hebben om door te gaan en hele mooie dagen hebben gehad

Ook nog goed om te weten dat er in de kerk ruime toiletten zijn, waaronder een invalidentoilet.

Er zijn veel vrijwilligers en verpleegkundigen die helpen, want zonder hun hulp, geen Triduüm.

Nu speciaal bij het 50 jarig bestaan willen wij dit dan ook na afloop met elkaar vieren.

We gaan ervoor om weer mooie en gezellige dagen met elkaar te beleven.  

Als u wilt komen of u weet iemand die hieraan zou willen deelnemen kunt u  bellen met  Ineke Overboom-Haakman Tel.0229-573954 of  het Comité 06 53 403655.

Comité Triduüm Wognum,  

Tiny Hetsen  

Margreth van Tol   

Corry Bakker

Anneke Kamp

Bericht voor de vrijwilligers van het Triduüm (Ontmoetingsdagen)

Binnenkort worden of zijn de vrijwilligers al  gevraagd of zij weer willen helpen deze dagen.

Wij verzoeken de heren-vrijwilligers  op de dinsdagavond na Pasen om 18.00 uur naar de kerk te komen en de dames-vrijwilligers om 19.00 uur om de stoelen in de kerk klaar te zetten en de ontmoetingsruimte klaar te maken, zodat we vrijdag 5  en zaterdag 6 april onze gasten kunnen ontvangen.

We gaan ervoor om weer mooie en gezellige dagen met elkaar te beleven.