Nadat de externe uitvaartverzorger contact heeft gehad met de familie en de wensen kenbaar zijn gemaakt, neemt hij/zij contact op met de betreffende uitvaartcoördinator en deelt aan haar mee wat de wensen van de familie zijn.

Uitvaartcoördinator Nibbixwoud: Marga Schouten-Ruijter tel. 06-1561 8192.

Uitvaartcoördinator Wognum: Marijke Wittenberg tel. 0229-573149 of 06-4662 5521.

Bij het verzoek om een herdenkingsdienst, avondwake en/of eucharistieviering zal zij de voorganger, koster en eventueel een koor, beeld, geluid en/of livestream regelen en/of een koffietafel na de dienst.

Mocht de externe uitvaartverzorger hulp nodig hebben bij een herdenkingsdienst, avondwake en/of uitvaart, of zo nodig van de diensten van de uitvaartvereniging gebruik willen maken, dan kan hij/zij met de betreffende vereniging contact opnemen:

Nibbixwoud: Begrafenisvereniging “Sint Cunera” tel. 06-3949 6133.

Wognum: Uitvaartvereniging “Laatste Eer” tel. 06-3116 3300.

Zwaagdijk-West: Begrafenisvereniging “Sint Barbara” tel. 06-1144 4417.