Nadat de externe uitvaartverzorger contact heeft gehad met de familie en de wensen kenbaar zijn gemaakt, neemt hij/zij contact op met de betreffende uitvaartcoördinator en deelt aan haar mee wat de wensen van de familie zijn.

Uitvaartcoördinator Wognum: Marijke Wittenberg tel. 0229-573149 of 06-4662 5521. Uitvaartcoördinator Nibbixwoud: Marga Schouten-Ruijter tel. 06-1561 8192.

In het gesprek met de familie moet duidelijk zijn dat de overledene bij een begrafenis wel of niet staat ingeschreven in de ledenadministratie van de parochie. Bij het verzoek om een avondwake en/of eucharistieviering zal zij de voorganger, koster en eventueel een koor, beeld, geluid en/of livestream regelen.

Mocht de externe uitvaartverzorger hulp nodig hebben bij een avondwake of uitvaart, of zo nodig van de diensten van de uitvaartvereniging gebruik willen maken, dan kan hij/zij met de betreffende vereniging contact opnemen.

Wognum: Uitvaartvereniging Laatste Eer tel. 06-3116 3300. Nibbixwoud: Begrafenisvereniging Sint Cunera tel. 06-3949 6133. Zwaagdijk-West: Begrafenisvereniging Sint Barbara tel. 06-1144 4417

De penningmeester van de uitvaartvereniging stuurt een factuur naar de externe uitvaartverzorger voor de geleverde diensten.

Aanvullende bepalingen:

Als er geen gebruik wordt gemaakt van uitvaartvereniging maar wel een begrafenis plaats vindt op het kerkhof, dan dient de externe uitvaartverzorger contact op te nemen met de kerkhofbeheerder Gerard Wittenberg 06-1559 7919 over de plaats van het graf.

Als er geen kerkelijke viering is maar alleen gebruik gemaakt wordt van de kerk zal dit besproken moeten worden met de coördinator over een eventuele collecte en/of kosten van de huur van de kerk.