Naast de kerk bevindt zich het kerkhof met graven, een urnentuin en een strooiveld. De begraafplaats behoort tot de Hiëronymuskerk en valt onder de eindverantwoordelijkheid van de Emmaüsparochie. Het onderhoud van het kerkhof wordt verzorgd door vrijwilligers.

Kerkelijke begraafplaats:

Het kerkhof ligt er, dankzij de inspanning van de tuingroep, heel netjes bij. Familie dient zelf het graf/de steen en verdere plantjes te onderhouden. Er staan containerbakken voor groen en plastic afval. Overig grof vuil graag zelf mee te nemen.

Voorlopig er er nog voldoende plaats voor nieuwe familiegraven. Te zijner tijd zal het oude gedeelte geruimd worden. Er zijn ook algemene graven.

Op de begraafplaats is een kapelletje, een urnenmuur en er zijn urnentuintjes.

Er is een herinneringsmonumentje, moeder en kind, geplaatst voor het ongedoopte kind. Voorts is er een strooiveld gerealiseerd.

Beheerders begraafplaats: Gerard en Marijke Wittenberg tel. 06-4662 5521.

marijke_wittenberg@hotmail.com

Administratie: secretariaat Hiëronymuslocatie.

Zie voor het begraafplaatsreglement de navolgende link: Begraafplaats model reglement. U kunt het reglement ook opvragen bij het secretariaat.