In januari kijken velen vooruit naar het nieuwe jaar dat voor ons ligt. Wat is je plan, waar wil je naartoe dit
jaar? Je hoort veel goede voornemens. In de top 5 van goede voornemens dit jaar staan onder andere meer
gaan sporten, afvallen en minder alcohol drinken. Iets te doen met je geestelijk leven, iets te betekenen
voor anderen komt niet zo vaak voor…
De dagen rond Kerstmis zijn altijd drukke dagen voor iedereen en zeker ook in de kerk. Het was
indrukwekkend te zien hoeveel mensen tijdens de kerstvieringen onze kerken hebben bezocht. Dat is
mogelijk geweest dankzij de inzet van mensen die als vrijwilligers voor onze parochies inzetten: kosters,
kerkwerksters, koren en zangers, lectoren, lekenvoorgangers, secretariaat, parochieraad… Maar niet alleen
rond Kerstmis kunnen we als parochie rekenen op de inzet van onze vrijwilligers. Het hele jaar door zijn zij
present om zich voor het parochieleven in te zetten. Niet voor de pastoor of voor iemand anders, nee, voor
de parochiegemeenschap, want daar gaat het om. Pastoors komen en gaan, mensen komen en gaan, maar
de parochiegemeenschap blijft. Daar gaat het om. En zonder vrijwilligers komt het parochieleven tot
stilstand. Alle reden daarom om van harte dankjewel te zeggen voor de inzet van de vrijwilligers.
Maar je kunt er niet genoeg van hebben. Anders komt het parochieleven steeds meer op een paar
schouders te rusten, met het gevaar dat deze overbelast raken. En wat als deze paar schouders wegvallen?
Links en rechts zie je het in parochies gebeuren. Nog maar een paar vrijwilligers zijn actief en dan vallen
ze opeens weg, door ziekte, door ouderdom of door andere oorzaken. En opeens zit iedereen met de
handen in het haar en stelt zich de vraag: hoe nu verder? Daarom alle reden om echt dankbaar te zijn voor
hen die zich nog als vrijwilliger voor het parochieleven willen inzetten, maar ook om iedereen indringend te
vragen: kun jij ook niet op een of andere manier je steentje bijdragen? Jullie zijn hard nodig!
Samen vormen wij de kerk. Paulus schrijft aan de inwoners van Korinthe dat, ook al verschillen we van
elkaar, we samen een geheel vormen. Hij schrijft dat ieder mens een eigen taak heeft en (ook al lijkt dat
misschien niet altijd zo) dat wat u doet belangrijk is. Met uw inzet bent u een onmisbaar radertje in een
groter geheel. En met uw inzet bent u misschien wel een “zegen voor een ander”.
Misschien even overwegen… een goed voornemen voor het nieuwe jaar: kan ik iets voor mijn parochie
betekenen?
Hartelijk groeten en een gezegend Nieuwjaar 2024 toegewenst!
Pastoor Alvaro