Terugkijken op mooie vieringen

Wie had dat gedacht dat we ook dit jaar weer alle vieringen moesten aanpassen vanwege de Lockdown en zelfs rekening moesten houden met de Avondklok!We zijn flexibel en creatief en hebben toch weer hele bijzondere vieringen in onze Hieronymuskerk en Cunerakerk mogen meemaken.In de Goede week stonden vele vieringen gepland. Meestal komen alle 420 kinderen

Dit jaar weer de bijzondere Oecumenische Velddienst

Nadat we vorig jaar door corona noodgedwongen deze traditie niet voort hebben kunnen zetten,moet het dit jaar zeker lukken.Er zijn inmiddels wat verruimingen en hopelijk volgen er binnenkort meer. Bovendien is dezekarakteristieke viering in de buitenlucht, wat zeker onder deze omstandigheden meer mogelijkhedenbiedt.De dienst is zondagmorgen 27 juni aanvang 10.00 uur. Deze keer in Hauwert

Actie Kerkbelans

Als parochieraad zijn wij iedereen heel dankbaar voor de financiële steun die u via actie Kerkbalans aan onze parochie heeft gegeven. Wij zijn er trots op te kunnen vermelden dat de actie, tot begin april, net zoveel heeft opgebracht als in 2020!! De laatste twee jaar zit er weer een stijgende lijn in en daar

Expositie van de Kruiswegstaties

Vanaf half maart zullen er 8  kruiswegstaties worden geëxposeerd in de Hieronymuskerk door Hans van Engen. Het is altijd al een wens van hem geweest om een keer de Kruiswegstaties in olieverf te schilderen. Toen hij jaren geleden de Kruisweg in Jerusalem bezocht, ontstond het idee om dit een keer te doen.  Nu hij door

Bestuurswisseling

Per  1 januari 2021 heeft Jan Ebbing zijn plaats overgedragen aan Marry Tessel. Hiermee is een begin gemaakt met de bestuurswisseling binnen onze parochieraad. Omdat de leden van onze parochieraad al aardig op leeftijd zijn is er een rooster van aftreden opgesteld zodat het overdragen van taken geleidelijk gaat verlopen. Zo wordt gezorgd dat er

Even voorstellen

Hallo allemaal! Mijn naam is Álvaro, ik ben 30 jaar oud en ik ben priester van het bisdom Haarlem-Amsterdam, werkzaam in de regio de Waterkant. Ik kom uit een stad van zuid Spanje, Cordoba(Andalusië). Ik kwam in Nederland bijna 12 jaar geleden, toen ik 18 jaar was, om de priesteropleiding in het Diocesaan Missionair Grootseminarie Redemptoris Mater van het bisdom Haarlem-Amsterdam te volgen. In november 2017