Bestuur en pastores team van regio ‘De Waterkant’

Omdat wij te maken krijgen met een nieuw bestuur en pastoresteam leek het ons goed dat wij u een overzicht geven wie er in dat bestuur en dat team zitten.

Pastores-team

De pastorale zorg in de parochies van de regio de Waterkant wordt gedragen door twee priesters en een pastoraal werkster. Het pastores team werkt door de hele regio heen maar doen dit wel vanuit een vaste basis parochie. Pastoor Álvaro Rodríguez Luque is de eerste aanspreekbare pastoor voor onze Emmaüsparochie. U kunt hem bereiken onder nummer 06-87375420, email: pastoor@parochiesdewaterkant.nl

Pastor Anne-Marie van Straaten:      Pastoraalwerkster, eerste aanspreekbaar Spierdijk/Zuidermeer. MOV-werk, begeleiding van inter-parochiële eerste communie en vormsel werkgroepen regio De Waterkant.

Pastoor Bert Glorie:                           priester, pastoor in-solidum, vicevoorzitter van het kerkbestuur de Waterkant, eerste aanspreekbaar Obdam/Hoogwoud. PCI-begeleiding, sacramentele bediening en pastorale zorg door de hele regio.

Pastoor Álvaro Rodríguez Luque:     priester, pastoor-moderator, voorzitter van het kerkbestuur de Waterkant en coördinator van de pastorale zorg in de regio. Eerste aanspreekbaar Emmaüsparochie (Nibbixwoud en Wognum), De Weere, Spanbroek, De Goorn en Ursem; sacramentele bediening en pastorale zorg door de hele regio.

Voor alle pastorale, sacramentele een geestelijke zaken: Álvaro Rodriguez Luque, mobiel: 0687375420, email: pastoor@parochiesdewaterkant.nl

Het kerkbestuur van regio ‘de Waterkant’

Pastoor Álvaro A. Rodríguez Luque             voorzitter
Pastoor Bert Glorie                                        vicevoorzitter

Dhr. Cees Backer                                          secretaris – penningmeester ad interim

Het kerkbestuur draagt eindverantwoordelijkheid voor alle parochies en wordt benoemd door de bisschop van Haarlem-Amsterdam.

Per parochie is er een parochieraad gevormd door een voorzitter, penningmeester, secretaris en andere leden. Een parochieraad coördineert het dagelijkse leven van een parochie. De leden van de parochieraden worden benoemd door het kerkbestuur van de regio.

Emmaüs parochieraad

Bertus Schilder: voorzitter
Tony Slaman: secretaris

Juul Kampstra: penningmeester
Hans van Engen: afgevaardigde Wognum
Marry Tessel: afgevaardigde Nibbixwoud