Vorige week ben ik uit Spanje teruggekomen. Het was een heel vreemde vakantie, want al mijn vakantieplannen (familie en vrienden bezoeken, een paar dagen naar het strand met mijn oom en mijn tante…) zijn plotseling veranderd. Drie dagen na mijn aankomst ben ik ziek geraakt met Covid. 10 dagen lang met klachten (hoge koorts, keelpijn, hoesten, vermoeidheid…), dus ik was verplicht om thuis te blijven en te rusten! Gelukkig onder de goede zorg van mijn moeder!
Plannen maken is niet verkeerd, maar men moet er wel rekening houden, dat plannen snel en onverwacht kunnen veranderen. In Spanje hebben we een leuke gezegde: “El hombre propone y Dios dispone” vertaald naar het Nederlands: “De mens wikt en God beschikt”. Dat heb ik zeker meegemaakt tijdens de vakantie. Maar het was niet verkeerd! Doordat dat ik ziek ben geweest was ik verplicht om even niets doen, en ik heb goed kunnen uitrusten!
Gisteren, 9 augustus, was de gedachtenis van Edith Stein, ook bekend als H. Theresia Benedicta van het Kruis. Precies tachtig jaar geleden stierf op 9 augustus 1942 de Joodse Edith Stein in de gaskamer in het concentratiekamp Auschwitz. En honderd jaar geleden werd ze als christen gedoopt in een Duitse kerk.
Edith Stein werd op 12 oktober 1891 geboren in een joods gezin van twaalf maar in haar late tienerjaren noemde zij zich atheïst. Zij werd gepromoveerd in filosofie in het vak fenomenologie met een scriptie over het “Problem der Einfülung” bij de universiteit in Freiburg. Ze was een getalenteerde filosofe en een inspirerende en veeleisende docent. Na een tijd van geestelijke crisis las zij de autobiografie van de zestiende-eeuwse Spaanse heilige Theresia van Ávila. Dat gaf de doorslag bij haar bekering tot het katholicisme. In 1922 liet zij zich dopen in de katholieke kerk. Zij bleef zich altijd innig verbonden voelen met haar joodse geloof, familie en volk. Vanuit een groot verlangen naar stilte en gebed, werd zij
karmelietes in Keulen onder de naam Teresia Benedicta van het Kruis. Vanwege de Jodenvervolging verliet zij op 31 december 1938 haar Duitse vaderland en werd zij opgenomen in het klooster van de karmelietessen van Echt (Nederland). In 1942 wordt Edith Stein door de SSS gearresteerd en naar Westerbork gedeporteerd. Daar is ze een steunpilaar voor vrouwen en kinderen. Dan wordt ze op transport gezet naar Auschwitz waar ze op 9 augustus wordt vermoord in de gaskamers. Edith Stein is een heilige die op velen een enorme indruk maakt: filosofe, geleerde, joodse wortels, atheïsme, op zoek naar de waarheid, sterke vrouw, katholiek karmelietes, schrijfster en martelares. Heel haar leven was zij op zoek naar de waarheid en “ontdekte dan ook dat de waarheid een naam had: Jezus Christus”, zei Johannes Paulus II in de preek bij haar heiligverklaring, toen hij de kenmerken van Edith Stein naar voren bracht.
“Wat niet in mijn plan lag, dat heeft in Gods plan gelegen.”
Gisteren las ik een paar teksten van Edith Stein die mij zeer aangeraakt en geholpen hebben om het nieuwe seizoen te beginnen. Een beroemde uitspraak van Edith Stein is: “Wat niet in mijn plannen lag, heeft in Gods plan gelegen.” Natuurlijk is het onze verantwoordelijkheid om plannen te maken en vooruit te zien, weten dat er altijd onverwachte beren op ons pad kunnen komen. Maar wij moeten ook durven vertrouwen op de voorzienigheid van God!

Met een hartelijke groet, Pastoor Alvaro
(Nieuwsbrief 10 augustus 2022)