De parochie en de coronacrisis

De parochie en de coronacrisisOok wij, als parochie, hebben uiteraard met decoronacrisis te maken…net als iedereen. Wijmissen de saamhorigheid tijdens de vieringen enpastor Álvaro zoekt nu contact met zijnparochianen door met ze te bellen maar ook tijdenszijn wandelingen ontmoet hij geregeldparochianen. Gelukkig kunt u de vieringen vanuitde Hiëronymuskerk wel via livestream volgen.Daar zijn wij heel

Stress loslaten

Een leraar psychologie loopt rond in het klaslokaal en vertelt over het omgaan met stress. De leraar heeft een glas water in zijn hand. Alle leerlingen verwachten de vraag of het glas halfvol of halfleeg is. In plaats daarvan vraagt de leraar met een glimlach op zijn gezicht: ‘Hoe zwaar is dit glas?’ De leerlingen

Christus’ kruis

Wil in uw huis, aan Christus’ kruiseen plaats van ere geven.Want menig kruis, wordt uit uw huisdoor Christus’ kruis verdreven.Het kruis dat is, weegt niet zo zwaarals vrees voor menigeen gevaar.Want komt het in uw huis,dan helpt God altijd weer en geeft Hij kracht naar kruis!

De arme houthakker

Er was eens een arme houthakker. Hij leefde tevreden en gelukkig met zijn gezin in een huisje aan de rand van het bos. ’s Avonds na het werk hoorde je ze lachen en zingen. Dat vonden de mensen vreemd, want wat de houthakker verdiende was nauwelijks genoeg om zijn gezin te onderhouden. De koning van het

De Koorddanser

Er kwam eens een koorddanser in een dorp. Hij ging een touw spannen tussen de kerktoren en een hoge boom. Een heleboel mensen werden nieuwsgierig wat die waaghals zou gaan uithalen en kwamen kijken naar zijn kunsten.Bij het begin van de voorstelling vroeg de koorddanser aan de omstanders: “Geloven jullie dat ik met deze evenwichtsstok

De drie zeven.

Socrates, de Griekse wijsgeer, liep eens door de straten van Athene. Plotseling komt een man opgewonden naar hem toe. “Socrates! Ik moet je iets vertellen over je vriend die…”  “Ho eens even”, onderbreekt Socrates hem. “Voordat je verder gaat. Heb je het verhaal dat je mij wilt vertellen gezeefd door de drie zeven?” “De drie zeven?

De buschauffeur.

(Een kerstverhaal voor volwassenen) “Twee maal twee strippen”, zegt de jonge vrouw tegen de chauffeur. Ze gaat vlak achter hem zitten. Op de plaats naast haar zet ze een grote tas. De chauffeur draait zich om en fluistert: “Gaat u weer wat wandelen in het park”? “Ja”, antwoordt zij, “we willen nog even samen wat