Het Leven

Een klein meisje zat, zittend op de vloer, naar haar oma te kijken. Oma was in haar stoel  geconcentreerd met een borduurwerk bezig. Van onder af keek het meisje aandachtig naar de achterkant van het borduurwerkje. Ze snapte er niets van. Met elke steek zag het werkje er steeds vreemder uit. De wirwar van gekleurde

Voornemen 2021

Als we weer een nieuw jaar in gaan, hebben veel mensen de gewoonte om allerlei goede voornemens te hebben. Nu zal het eens en voor altijd afgelopen zijn met slechte gewoontes. Als we te weinig hebben gesport, dan is het nu de tijd voor een nieuw, actief leven. Misschien heb je teveel gegeten van dingen

Van de Pastor

Het jaar 2020 heeft duisternis zien spreiden over de wereld. Wij waren getuige – en zijn nog steeds – van iets vreemd, een onzichtbare virus dat de hele mensheid ondersteboven heeft gezet.  Ineens waren onze grenzen blootgesteld, het vrees voor ziekte en dood verscheen, en bracht afstand onder de mensen. Donkere gevoelens, diep verborgen in

Bestuurswisseling

Per  1 januari 2021 heeft Jan Ebbing zijn plaats overgedragen aan Marry Tessel. Hiermee is een begin gemaakt met de bestuurswisseling binnen onze parochieraad. Omdat de leden van onze parochieraad al aardig op leeftijd zijn is er een rooster van aftreden opgesteld zodat het overdragen van taken geleidelijk gaat verlopen. Zo wordt gezorgd dat er