Herstart vieringen met bezoekers per 1 juli 2020

Herstarten vieringen in de  Emmaüsparochie. Volgens de instructies van de Rijksoverheid en het bisdom Haarlem mogen de kerken per 1 juni weer vieringen houden met maximaal 30 kerkgangers. Vanaf 14 juni mogen de kerkbezoekers weer de communie ontvangen. Vanaf 1 juli a.s. mogen er maximaal 100 bezoekers een viering bijwonen, op gepaste afstand. De Parochieraad

Mariaviering zaterdag 23 mei in Sint Cunerakerk

Op zaterdagavond 23 mei om 19:00 uur wordt via livestream een Mariaviering uitgezonden.  Deze viering is opgenomen in de Sint Cunerakerk.  Voorgangers zijn: Mariska Vriend en Tony Slaman. Deze viering wordt muzikaal ondersteund door enkele koorleden van het Jubilatekoor. Pastor Álvaro heeft in deze meimaand Moeder Maria een ereplaats gegeven op het altaar waar Zij omringd

Komende editie “De Verbinding” vervalt

Na overleg met de parochieraad heeft de redactie van ons parochieblad ‘de Verbinding’ besloten de editie van 7 mei a.s. te laten vervallen. Naar aanleiding van maatregelen van het RIVM als gevolg van het Coronavirus, vervallen tot 1 juni alle vieringen. Voor een overzicht van de vieringen vanaf 1 juni verwijzen wij u naar onze

Hieronymuskerkgebouw 50 jaar oud

In 1960 bleek dat het onderhoud aan de oude Hieronymuskerk uit 1857 een uitzichtloze en kostbare zaak zou worden. Ook Liturgisch voldeed het oude gebouw niet meer. En als ook de veiligheid in het geding komt, valt al snel de beslissing. Er zal een vervangingskerk gebouwd worden op de 1 ha kerkengrond op de hoek

Een waardig afscheid in eigen dorp

Al jaren worden regelmatig afscheidsvieringen, uitvaarten, avondwaken en rouwdiensten in onze Hieronymuskerk te Wognum gehouden. Nu in deze tijd van het Coronavirus komen er ook andere vragen op onze Emmausparochie af. Vanwege de complete afzondering van de verzorgingshuizen zoals het Sweelinckhof, is het daar niet meer mogelijk bij overlijden van een bewoner de laatste verzorging

Waarom zijt ge zo bang

‘Waarom zijt ge zo bang?’ De woorden van paus Franciscus op het lege Sint Pietersplein Het zijn uitzonderlijke tijden. Met een wereldwijd gevolgde gebedsdienst vol symboliek en een unieke extra zegen Urbi et Orbi heeft Paus Franciscus afgelopen vrijdag 27 maart, steun, troost en vertrouwen gegeven nu bijna heel de wereld lijdt onder het coronavirus. De

Tijdelijk geen openstelling secretariaat Sint Cunera

Daar er tot 1 juni a.s. geen vieringen zullen worden gehouden in de locatie St. Cunera, is er met ingang van heden geen openstelling op de dinsdag- en woensdagmorgen van het secretariaat. Mocht u contact met het secretariaat willen hebben, mail uw vraag dan naar secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl. Wij zullen dan met u contact opnemen!