Cunerakoor viert feest

Op zondag 17 oktober 2021 viert het Cunerakoor haar 35 jarig bestaan. De viering is om 10.00 uur in de Cunerakerk in Nibbixwoud  o.l.v. dirigent/organist Wil Luiken. Men is blij om na 1 ½ jaar weer met het gehele koor te mogen zingen. Heel wat koorleden zijn gegaan en gekomen in deze afgelopen 35 jaar.

Miva en Pax Christie

Recent hebben we in zowel de Cunerakerk als de Hieronymuskerk een collecte gehouden voor Miva en Pax Christie. In Nibbixwoud was de opbrengst voor Miva € 139,= en voor Pax Christie € 68,=. In Wognum was de opbrengst voor Miva € 96,= en voor Pax Christie € 70,=. Hiermee komt het totaal voor Miva op

Liefhebbers gezocht voor projectkoor

Zondag 9 januari 2022 willen wij in de Waterkant een feest voor alle parochies van de regio organiseren. Op die dag worden Álvaro Rodríguez Luque, Bert Glorie en Nico Knol door Mgr. J.W.M. Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam, geïnstalleerd als pastoors van onze regio. De drie priesters hebben de opdracht gekregen om samen het pastoorsambt uit

Bestuur en pastores

Bestuur en pastores, secretariaten, locatieraden, uitvaartverzorging Bestuur en pastores team van regio ‘De Waterkant’ Omdat wij te maken krijgen met een nieuw bestuur en pastoresteam leek het ons goed dat wij u een overzicht geven wie er in dat bestuur en dat team zitten. Pastores-team De pastorale zorg in de parochies van de regio de

Mededeling regio De Waterkant

Als priester heb je in een parochie veel taken te vervullen. Behalve het persoonlijk pastoraat en het bedienen van de sacramenten hoort ook het bestuurswerk erbij. Dat doe je natuurlijk samen met parochianen. In onze regio was tot nu toe Nico Knol de pastoor en hij was dan ook voorzitter van het regiobestuur. Omdat het

Vieringen in onze kerken

Het afgelopen kwartaal hebben we in beide kerken weer mooie vieringen kunnen beleven. Helaas was het nog niet mogelijk met meer dan 30 mensen de vieringen te bezoeken, al werd daar niet altijd aan gehouden. We hebben mooie vieringen gezien: de Maria moederdagviering in mei, in beide kerken. Voorbereid door de voorganger en de leden

Er zit weer muziek in!

Tijdens zo’n Coronaperiode merk je in onze kerken hoe belangrijk muzikale ondersteuning is tijdens de vieringen. Nu hebben we gelukkig in de Emmaus wel 7 geweldige koren. Maar helaas: zingen mochten ze niet. Was het in het begin nog met acht koorleden, later, toen er weer meer bezoekers in de kerk mochten komen, moesten de