Nadat in 2022 dit samen zingen tijdens de aanloop naar Kerstmis zo gewaardeerd is zal het ook dit jaar dit weer plaatsvinden. Van 13.30 tot 16.30 uur wordt dit op zondagmiddag gehouden en heeft een open karakter. Er hoeven geen kaarten gereserveerd worden. Het is mogelijk om op ieder tijdstip binnen te komen. Wel zal er een bus bij de uitgang staan voor donaties, ook met QR code mogelijk, welke wij kunnen gebruiken om de kosten te dekken. De meeste koren die al gebruikelijk in deze kerk zingen zijn aanwezig, maar ook koren uit de regio zullen van de partij zijn.

Alle koren zingen 4 liederen + 1 samenzang lied.

De indeling is als volgt:

13.30 uur         Silvidakoor      

13.50 uur         Jubilatakoor  

14.10 uur         Tight Formation

14.30 uur         Gemengd koor Wognum    

14.50 uur         PAUZE

15.10 uur        Avantikoor    

15.30 uur        Mannenkoor

 15.50 uur       Cunerakoor

16.10  uur       Afsluiting

We zullen er een gezellig samenzijn met de gehele regio gemeenschap van maken en hopen de kerst stemming er alvast in te brengen met mooie kerstliederen tijdens de samenzang.  Ook zal er natuurlijk iets geschonken worden voor de inwendige mens.

Actuele  informatie hierover op de website www.rkemmausparochie.nl