In de Cunerakerk in Nibbixwoud vindt op woensdagavond 25 oktober om 19.00 uur een bijzondere Mariaviering plaats. Via muziek en gebed leggen we onze zorgen voor aan Maria. We leven in een verwarde wereld en kunnen in de knoop raken. Met onszelf, of met anderen. In deze viering is er voor ieder een lint om de eigen knoop in te maken. En deze voor te leggen aan Maria. Maria die onze knopen ontwart. Maria als baken van geloof, hoop en Gods Liefde. Samen met de tienergroep en leden van de koren van onze parochie bent u van harte welkom om samen met elkaar, op een bijzondere manier, deze oktober Mariamaand te vieren.