Zondag 1 oktober start weer de Regionale Familiezondag om 10.00 uur in de Hieronymuskerk te Wognum. Het doel van deze vieringen is om te bouwen aan een vitale geloofsgemeenschap door het samen vieren  van de Eucharistie met aandacht voor gastvrijheid, en inspiratie voor alle leeftijdsgroepen en in het bijzonder gezinnen. Iedereen is welkom. Dit jaar worden er nog drie Familie vieringen gehouden en wel op zondag 1 oktober, zondag 5 november en zondag 3 december. Het thema voor de eerste viering is: Wereld dierendag Kinderen mogen hun huisdier mee naar de kerk nemen, als dit ook verantwoord is voor het dier. Voorgangers zijn : Pastor Alvaro A. Rodriguez Luque, Pastor Bert Glorie en pastor Anne-Marie van Straaten. Er is samenzang onder aanvoering van een aantal voorzangers. Na afloop is er koffie, thee of limonade. Deze serie Familiezondagen zijn er geen catechesegroepen en een maaltijd na de viering. Natuurlijk is er wel gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over het thema van de dag. Alle ouders van kinderen die de Eerste Communie doen en de Vormelingen worden per email uitgenodigd.

Namens de werkgroep: Hans van Engen