In de week van woensdag 6 tot en met zondag 10 september gingen vele vrijwilligers van diverse organisaties een bloemetje bij vooral oudere mensen brengen. In het weekend waren er drie mooie vieringen met als thema: Ieder mens is geroepen. Het Sylvidakoor in de Hieronymus en het Mannenkoor in de Cunera verzorgden met Pastor Alvaro een mooie themaviering. Voorheen werd het de nationale ziekenzondag genoemd , tegenwoordig noemen we het liever: Aandachtzondag. Samen met de vrijwilligers van de Zonnebloem, de bezoekgroepen van de kerken, het Triduum, de Kerstactiegroep van de PCI was er een moment van stil staan bij de mens die eenzaam is, de mens die lijdt onder stil verdriet, de mens die minder valide is of ernstige beperkingen heeft of ziek is en te weinig contacten heeft. Het was tijd voor een Aandachtbloemetje! 300 bloemenplantjes werden rond gebracht! Vele momenten werden gecreëerd van contact. En er was ook veel waardering van betrokkenen. Mensen die behoefte hebben aan regelmatig contact kunnen dit aangeven op het secretariaat van de kerken of bij de Zonnebloem.

Namens alle organisaties: Hans van Engen