Zoals u al verschillende keren in de krant heeft kunnen lezen zullen er kerkgebouwen gesloten moeten worden in West-Friesland.

Zo ook in regio de Waterkant.

Inmiddels heeft het kerkbestuur van de regio, in overleg met de parochieraden van de regio, een beleidsplan opgesteld.

Het is nog een werkvisie maar het kerkbestuur wil zo gauw mogelijk een definitief plan opstellen.

Daar wij het van groot belang vinden om dit persoonlijk aan u uit te leggen en eventuele vragen te beantwoorden nodigen wij u van harte uit om naar deze parochie avond te komen.

                                                           Parochieraad R.K. Emmaüsparochie