Tijdens de jaarmarkt op 2 juli is de St. Cunerakerk weer open voor publiek. Bij goed weer is het weer mogelijk om te genieten van het uitzicht van af de omloop. Van binnen en buiten kunt u onze mooie kerk bezichtigen en er zullen vrijwilligers aanwezig zijn om gedurende die dag bezoekers informatie te geven over onze St. Cunerakerk. Zet die dag alvast in uw agenda.