Ook bij de organisatie van het Triduüm klonk het: We mogen weer, we kunnen weer. Het was nog even spannend of er wel genoeg aanmeldingen zouden zijn. Na 4 jaar waren er van de vaste bezoekers toch nog aardig wat afgevallen. Maar de contactpersonen in de diverse dorpen in de regio hebben toch de nodige mensen enthousiast gekregen. En zo stroomde de Hieronymuskerk op vrijdag 14 april vol met zo’n 150 gasten. De vele vrijwilligers waren de dinsdag ervoor al aan de gang geweest om die ruimte om te bouwen tot een gastvrije omgeving.

Dat was ook het thema van deze ontmoetingsdagen: We gaan te gast. Pastor Nico Knol  kwam graag uit Amsterdam-Noord even terug naar zijn West-Friesland om hier invulling aan te geven. Dat deed hij tijdens de eucharistievieringen, de eerste dag met pastores uit de regio. Deze eerste viering werd muzikaal omlijst door het parochieel gemengd koor met als dirigent Jessica Huisman en organist Mayling Schoenmaker. Er was een handoplegging om ieder persoonlijk een steuntje te geven.

Om het losmaken van knopen in je leven  draaide het in de overweging van de korte viering rondom Maria.

Tussendoor werden de gasten voorzien van een natje en een droogje. Wat menigeen de opmerking ontlokte: Wat worden we hier toch verwend!

‘s Middags was het tijd voor wat luchtiger ontspanning. En daarvoor zorgde Stuurloos met een optreden, gezellig aan elkaar gepraat door Henk Feld.

De zaterdag begon natuurlijk weer met koffie en koek.  En pastor Nico Knol werd toegezongen  vanwege zijn verjaardag. Daarna was de eucharistieviering met medewerking van het Sylvidakoor onder leiding van weer Jessica Huisman. Zij gaven na de viering nog een klein concertje.

Het Triduüm werd afgesloten met een Eucharistische aanbidding – voor de ouderen beter bekend als lof. Hierbij zong het mannenkoor uit Nibbixwoud onder leiding van Marjo Bosch. Rondom Maria stonden weer als vanouds de plantjes met brandende kaarsen. Na een dankwoordje van Ria Dudink keerden de gasten met zo’n plantje weer huiswaarts. Om volgend jaar weer terug te komen voor het 50e Triduüm. De vrijwilligers toverden de gastruimte weer om tot kerkzaal en konden terugzien op zeer goed geslaagde ontmoetingsdagen.

Een vrijwilliger