Op 15 maart 1345, zo vertelt de overlevering, lag een man in een huis

aan de Kalverstraat ziek op zijn bed, en vreesde te sterven.

Hij liet een priester  roepen om hem te bedienen en van het Heilig

Sacrament (de hostie) te voorzien.

Na het nuttigen van de hostie moest de zieke man overgeven,

en werd het braaksel in het brandende haardvuur van zijn kamer

geworpen. De volgende dag bleek dat hij niet alleen de hostie

onbeschadigd had uitgebraakt, maar bovendien dat het vuur

deze niet had aangetast. Was dat nog niet opmerkelijk genoeg:

de hostie die de volgende dag door de priester van de Sint Nicolaas

Kerk weer was opgehaald, keerde vanuit de kerk op wonderbaarlijke

wijze in het huis van de man terug. Dit herhaalde zich daarna nog

eens tweemaal. Het  gold als een bevestigings mirakel waarmee

werd aangegeven dat men in de verschijnselen de hand Gods

diende te herkennen en de plaats waar het eerste mirakel

was gebeurd, moesten inrichten als heiligdom.

De betrokkenen handelden, dienovereenkomstig, en verbouwden

de woning met daarin de haarstede tot een devotie, of

Bedevaartskapel, de kapel van de Heilige stede.

Heden ten dage is er nog altijd een vaste groep van ongeveer

7000 deelnemers aan de nachtelijke tocht.

In 1956 was het absolute hoogtepunt bereikt met

80.000 deelnemers vanuit alle delen van het land.

Zo ook vanuit Nibbixwoud, welke al tientallen jaren lopende

naar Amsterdam vertrekken. Een wandeltocht van ongeveer

44 kilometer. En nog steeds rondom half maart wordt de tocht

weer aanvaard. Jaren terug werd er zowel heen als terug gelopen

door een aantal mensen. Nu staat er voor de terug reis een bus klaar

om ze weer richting Nibbixwoud te brengen. Met een voldaan

gevoel gaat een ieder weer huiswaarts. Ons hoogste aantal

deelnemers vanuit Nibbik was 80 personen.

Gelukkig zijn er nu ook jongeren, die hiervan deelgenoot zijn,

dus hopelijk een goed vooruitzicht voor de toekomst.

En ook de organisatie is blij en gelukkig dat het wordt voortgezet.  Bert.

Er vertrekken ongeveer 20 personen  vanuit de Cunera kerk in Nibbixwoud, pastor Alvaro doet dan
een bemoedigend woordje en de zegen, en om 10.00 uur vertrekken  we naar de eerste stop in
Oudendijk voor de koffie, vervolgens lopen we via Oosthuizen, Hobrede, richting Purmerend om daar
bij Spijkerman iets te eten, daarna lopen we via de Jaagweg, richting Ilpendam, om de laatste stukken
af te leggen naar Watergang, om nog iets te drinken, in hun Dorpshuis, dan nog een klein stukje
richting het Noorderbos in Amsterdam noord, langs de buiksloterweg naar het pontje, met het pont
mee naar de overkant,oversteken bij het centraal station, naar de St.Nicolaas kathedraal ons eindpunt.
Dit allemaal op 18 Maart a.s.gr. Bert.