De Stille Omgang vindt dit jaar plaats in de nacht van 18 op 19 maart 2023.
De intentie is: “Levend brood voor onderweg, in stille getuigen”
Organisatie
De vertrektijd voor deelnemers, die mee willen rijden met de bus is afhankelijk van de
opstapplaats. Vanaf 19.00 uur gaan de bussen uit Venhuizen langs verschillende
dorpskernen met een opstapplaats richting Amsterdam. Voor meer informatie kunt u mailen naar of bellen
met ondergetekende.
De kosten zijn € 18,- te voldoen bij het instappen van de bus.
De Heilige Mis is om 21.00 uur in de St. Nicolaaskerk (tegenover het Centraal Station), hoofdcelebrant is
Aartsbisschop Mgr. Eijk. Een koor uit Utrecht verzorgt de gezangen.
Daarna wordt de Stille Omgang gelopen. Na afloop van de Stille Omgang zijn er koffie en broodjes in de
Lutherse kerk aan het Spui.
Opgave kan gedaan worden tot zaterdag 11 maart 2023 bij:
Jeanette Jimmink-Oomes
e-mail: j.oomes@tiscali.nl
tel. 06-13013176