Zoals overal om ons heen wordt ook bij ons in de parochie

gezocht naar energiebesparende middelen.

Om gas te besparen gaan we vanaf 1 januari 2023 (dan is ons

vast contract afgelopen) op het priesterkoor vieren.

Daarboven hangt een infrarood kachel die de temperatuur kan veraangenamen.

We draaien het altaar om (de voorganger staat dan weer met zijn rug

naar de kerk). De kerkgangers kunnen op de stoelen plaats nemen.

Het zal wat krapper worden maar dat kan ook de sfeer verhogen.

De koren is gevraagd om hun opstelling zo te doen dat er ook ruimte

overblijft voor kerkgangers en van hun vragen we ook begrip voor de situatie.

Zorg in ieder geval dat je jezelf ook warm aangekleed hebt.

We gaan het proberen en hopen dat we in het voorjaar weer

“normaal” kunnen vieren.

 De ingang zal dan via de zijdeur (invalide) zijn.  Bent u  moeilijk ter been

dan kunt u  oplopen langs het doopvont. U hoeft dan geen trappen te lopen.

Een hartelijke groet en fijne feestdagen met veel warmte,

Marry Tessel.