Per 1 januari 2023 beginnende de zondagsvieringen

weer om 10.00 uur in beide kerken.

LET OP  LET OP  LET OP  LET OP

Live Stream.

U kunt de volgende vieringen weer via

de live stream volgen. (Cunera)

24/12 2e Kerstnachtviering  Eucharistieviering met Pastor Alvaro

31/12 oudejaars viering. Pastor Alvaro en Mariska Kremer

De viering van 1e Kerstdag wordt vanuit de

Hieronymus verzorgd.