10 December is de dag van de rechten van de mens. Dat valt dit jaar op een zaterdag en daarom heeft de MOV groep besloten op deze zaterdag ’s morgens van 10.00 tot 12.00 uur haar jaarlijkse schrijfactie te houden in de pastorie van de Cunerakerk in Nibbixwoud. De ingang is rechts van de kerk. Amnesty komt op voor de rechten van de mens. Er kan worden geschreven naar regeringen die ten onrechte mensen gevangen houden, maar ook naar gevangenen zelf. Materialen zijn aanwezig, alsmede voorbeeldbrieven. Wel wordt een bijdrage gevraagd voor de portokosten. We hopen op voldoende animo om te schrijven, zodat we deze actie jaarlijks voort kunnen blijven zetten.

MOV Emmaüsparochie