Het thema voor de Adventsactie is dit jaar: Ieder kind een goede start.

Regio de Waterkant zal het project steunen in Sierra Leone dat als doel heeft het verminderen van onnodige kindersterfte door ondervoeding en infectieziekten.

Grote delen van de bevolking in Sierra Leone hebben te kampen met honger. Ouders uit vijftien dorpen krijgen voorlichting over gezonde voeding en hygiënische leefgewoonten. Ook ontvangen zij zaden voor voedingsrijke planten. Ondervoede kinderen krijgen versterkende voedingsmiddelen en gezondheidswerkers leren hoe ze vroegtijdig infectieziekten kunnen signaleren en behandelen.

Uw steun aan de Adventsactie helpt om de kinderen in Sierra Leone daadwerkelijk een goede start te geven. Er zullen gedurende de hele Adventsperiode offerblokken achter in de kerk staan. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!

MOV Emmaüsparochie