In de Cunerakerk in Nibbixwoud vindt op zondagavond 23 oktober om 19.00 uur een bijzondere
Mariaviering plaats.
Deze gebedsviering staat in het teken van Maria Koningin van de Vrede. In deze donkere tijd van dreiging
en oorlog vragen we haar om ons te begeleiden op de weg naar licht, verzoening en vrede.
Pastoor Alvaro gaat voor en het Cunerakoor begeleidt de viering muzikaal. U bent van harte welkom.