Zondag 18 september vierde de Emmausparochie, waar de Hieronymuskerk en de Cunera onder vallen, voor het eerst met alle vrijwilligers een gezellige bijeen komst. Het begon natuurlijk met een feestelijke viering. Pastor Alvaro schetste het belang van vrijwilligers in onze drie kerkgemeenschappen: die van Wognum, Nibbixwoud en Zwaagdijk-West. Er waren 374 vrijwilligers uitgenodigd, 216 van hen kwamen het feest meevieren. Na de viering, die muzikaal werd ondersteunt door het Sylvidakoor, werd Theo Ursem bedankt voor zijn vele werk als voormalig voorzitter van de Parochieraad. Er was koffie met koek, en daarna een leuke Quiz met 50 vragen over het wel en wee en de geschiedenis van de beide kerken, de geschiedenis van de drie dorpen, en het benoemen liturgische voorwerpen. Firma Stam zorgde voor een hapje en een drankje. Dit feest was een van de hoogtepunten  van het begin van het nieuwe kerkseizoen. Al eerder werd Aandachtszondag gevierd. Samen met bezoekgroepen, PCI, het Triduum en de Zonnebloem van Wognum en Nibbixwoud werden 300 bossen fresia’s gebracht bij ouderen en mensen die wel een beetje aandacht konden gebruiken. De maand september werd afgesloten met de Vredesviering.                                                                          

Veel wordt geschreven de laatste tijd over het sluiten van kerken. Ook in onze regio. Kerkgemeenschappen worden steeds kleiner en het jasje : het Kerkgebouw is vaak veel te groot. Het is echter aan de leden van een kerkgemeenschap te laten zien hoe vitaal een gemeenschap is. Vitaliteit wordt vastgesteld aan de hand van criteria voor kerkbezoek, varieteit van activiteiten, gezonde financieen, en een goede organisatie met veel vrijwilligers en een krachtig bestuur. Maar bovenal gaat het om het delen met elkaar van christelijk gedachtegoed en christelijke waarden en  normen. In de Emmauskerken staan nog vele activiteiten de komende periode op de rol: weekend vieringen, Schoenendoosactie, Allerzielen, St Maarten, St Klaas, en de voorbereidingen voor Kerst zijn ook al weer begonnen.

Namens de Parochieraad van de Emmauskerken, Hans van Engen