Afgelopen jaar was, net als heel veel andere evenementen, Lourdes weer open. Duizenden mensen hebben dit weer ervaren. Het gelegenheidskoor o.l.v. Margreet Drijver uit West-Friesland en de 4 pelgrims uit Wognum hebben er een hele mooie week gehad. Zij hebben vast allemaal Lourdes in hun hart gesloten.
Dit jaar op 1 en 2 oktober is dit dan ook ons thema voor de viering ‘Lourdes in mijn hart!’. De Lourdesviering is op 1 oktober in de Hiëronymuskerk om 19.00 uur en 2 oktober om 9.30 uur in de Cunerakerk te Nibbixwoud. Eind september gaan onze collectanten weer op pad om aan onze donateurs via een brief u weer te informeren, met bijgaande info kunt u uw donatie overmaken per bank of aanbrengen in envelop bij Marijke Wittenberg, Jan Schagenlaan 24. Mocht u nog geen donateur zijn dan mag u dat worden door € 3,00 over te maken op
Bankrekening: NL05 rbrb 0939 5224 46 ( rbrb =Regiobank) t.n.v. G.J. Stam-Delemarre Lourdesfonds Wognum.
Dank,
namens het Lourdesfonds