De afgelopen periode zijn er weer vele mooie vieringen geweest. Denk aan de Mariaviering, Pinksteren, Sacramentsdag ,Vaderdag/Moederdag en ga zo maar door. Elk weekend was er in het Sweelinckhof, in de Cunera en in de Hieronymus een viering. De parochieraad heeft besloten ook in de vakantieperiode elk weekend 3 vieringen te blijven verzorgen. Dankzij de lekenvoorgangers en ondanks de vakantieperiode van Pastor Alvaro is dit gelukkig mogelijk. Er is wel een grote verandering: De vieringen op zondag, zowel in de Cunera als in de Hieronymus beginnen om 9.30 uur! Hiertoe is besloten om de beide priesters en pastoraal medewerker van het team de Waterkant, het mogelijk te maken in 2 vieringen op zondagmorgen voor te gaan. Dit is noodzakelijk om in alle 10 Waterkantkerken eucharistievieringen te kunnen houden. Door het vertrek van pastor Nico Knol is er een vacature die niet is opgevuld. We hopen in de toekomst dat het bisdom daar verandering in gaat brengen om de huidige pastores niet te overbelasten.

In september begint het seizoen weer: de koren gaan weer zingen, er zijn weer speciale themavieringen zoals: Aandachtszondag/Ziekenzondag, Emmausdag, en Vredeszondag. En in oktober is er natuurlijk weer aandacht voor Maria met speciale vieringen.

Hans van Engen