Op zaterdagavond 10 september en zondag 11 september vieren we ook dit jaar weer in onze beide kerken Ziekenzondag/Aandachtszondag. Pastor Anne Marie van Straaten gaat in deze viering voor. Net als vorig jaar hebben allerlei bezoekorganisaties de handen ineen geslagen. De Zonnebloem, van Nibbixwoud en die van Wognum/ Zuidermeer, de kerstactiegroep van de PCI in Wognum, De Triduumgroep, de bezoekgroep/PCI Nibbixwoud ,de Lief en leedgroep in Wognum kwamen al bijeen op initiatief van de Parochieraad van de Emmausparochie. Vorig jaar hebben we met elkaar 300 bossen bloemen uitgereikt aan ouderen, zieken en mensen die een beetje aandacht extra kunnen gebruiken. De samenwerking komt ook voort omdat afstemming van activiteiten nodig was daar er veel dubbelingen waren. Verschillende mensen worden door vrijwilligers van meerdere organisaties bedacht. Ook is het mooi om een keer per jaar expliciet in onze kerken stil te staan bij mensen die het moeilijk hebben, eenzaam zijn, ziek zijn en beperkingen kennen. Juist de bijbel, met vele verhalen in het Evangelie kunnen mensen troost en steun bieden. En natuurlijk er zijn ook vele profane organisaties die het hele jaar door veel doen en specifieke activiteiten bieden zoals de Zonnebloem. En rond de Kerst zijn er nog veel meer organisaties waarvan de vrijwilligers op pad gaan naar dezelfde doelgroep. Ook dit jaar hopen we vele adressen te bezoeken. Nu maar afwachten met wat?

Hans van Engen