Beste ouders/verzorgers,

Uw zoon of dochter heeft al een hele tijd geleden de eerste communie ontvangen. Komende schooljaar zal hij/zij in het laatste jaar van de basisschool zitten of beginnen bij de middelbare school. Er zal een grote stap in het leven gezet worden: de overgang naar de middelbare school, op de leeftijd van de jonge volwassenheid. De kerk sluit hierbij aan door het vieren van het Sacrament van het Vormsel, de voltooiing van Doopsel en Eerste Communie. We nodigen uw zoon of dochter van harte uit om mee te doen met het Vormselproject voor komend schooljaar 2022-2023. We bieden het project aan voor kinderen in groep 7 en 8, brugklas en hoger.

Hoe worden kinderen voorbereid op het Vormsel?

Er is een gezamenlijke voorbereiding voor alle vormelingen in de Emmaus-parochie (Nibbixwoud, Wognum, Zwaagdijk-West, Midwoud, Oostwoud, Benningbroek en Hauwert). Dit houdt in dat de vormelingen, zeven keer bij elkaar komen op een avond doordeweeks (18.30 uur). Bij de voorbereiding wordt gebruik gemaakt van het project ‘In Vuur en Vlam’ en gaan we te werk met allerlei verschillende werkvormen. Van tevoren vindt er voor de ouders van de vormelingen een informatieavond plaats. De spectaculaire Bavodag in Haarlem op en zaterdag in mei of juni (datum nog niet bekend) maakt ook onderdeel uit van de voorbereiding. Het vormselproject wordt door pastor Anne-Marie van Straten begeleid.

Wanneer?

We zullen beginnen met een informatieavond voor alle ouders begin oktober. De bijeenkomsten met de kinderen willen we na de herfstvakantie beginnen. De Voorstelviering zal op zaterdagavond 12 november in de Cunerakerk te Nibbixwoud plaats vinden en de vormselviering zal in het vroege voorjaar zijn. Al de datums en verdere informatie over het vormselproject worden na aanmelding per mail naar u gestuurd.

Aanmelden

U kunt uw kind, graag vóór 12 semptember 2022, aanmelden via het secretariaat van de Emmaus-parochie: secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl met de volgende gegevens:

–              Naam en achternaam van uw kind

–              Adres en woonplaats

–              Telefoonnummer

–              E-mailadres

–              School- en plaatsnaam

We hebben uw hulp nodig!

Zonder uw hulp kunnen we het traject niet doen. Er is namelijk geen werkgroep van vrijwilligers om uw kind te helpen bij de diverse activiteiten. Daarom vragen wij de ouders om ons te helpen bij de bijeenkomsten, na de informatieavond wordt een rooster voor de ouders gemaakt. Maar misschien wilt u ook ons helpen met de organisatie, communicatie en coördinatie van het traject, u kunt zich aanmelden bij pastoor Álvaro. U hulp wordt zeer op prijs gesteld!

Met vriendelijke groet,

Pastoor Álvaro Rodríguez Luque: pastoor@parochiesdewaterkant.nl / 0687375420

Pastoraal werker Anne-Marie van Straaten: anne-marievanstraaten@ziggo.nl / 06-22759461