Zoals u inmiddels wel gehoord of gezien heeft zijn de werkzaamheden, verwijderen van grafstenen, op het kerkhof begonnen.
Vanaf oktober 2021 hebben wij d.m.v. bordjes  en aanschrijven aan de desbetreffende grafrechthebbende hierover contact gehad.
Sommige nabestaande van graven zijn helaas niet meer te achterhalen, maar van alle grafstenen die weggehaald werden waren de rechten al heel lang verlopen.
De grafstenen zijn verwijderd maar niet de graven. Dat is nog een kostbare post en zolang we nog genoeg plek hebben is dit niet nodig.
Door het verwijderen van alle Buxushagen ( door de buxusmot) werd het tijd om het kerkhof op te knappen!
Inmiddels zijn alle paden vorig jaar van asfalt voorzien, en zal daar waar de heiningen stonden gras komen in het najaar. Dit ook voor het gemak en onderhoud, en het staat netjes.
Daar er ook graven zijn verzakt gaan we t.z.t. contact opnemen met  nabestaande wat hieraan te doen.
De tuinploeg houd het  kerkhof bij d.m.v.  onkruid wieden  /snoeien/ grasmaaien en verdere werkzaamheden.
Iedere familie houdt zelf het eigen graf bij van hun overleden dierbare. Zoals bekend!
Daar is de tuinploeg niet voor. Zij houden zich ook bezig met al het groen en gras rond de kerk. En dat is al veel werk. Mooi dat iedere dinsdagmorgen er mannen zijn die dit willen doen. Dank daarvoor!
Groenafval  en verdorde bloemen mag u achterlaten in de daarvoor bestemde manden.
Plastic, steekschuim en niet afbreekbaar materiaal graag mee naar huis nemen voor u eigen afvalbak.
Zo helpt u ons ook een beetje om alles netjes te houden.
We horen ook dat er door—onbekende– soms wel iets wordt meegenomen wat bij het graf van een dierbare staat.
Mooie vaas, net geplante perkplantjes worden gemist door nabestaande.
Dit is niet netjes en getuigt niet van respect. Meld het ons als u iets hebt waargenomen op het kerkhof wat niet kan.
Met elkaar kunnen wij hier zorg voor dragen.
In het kapelletje wordt  vaak een kaarsje gebrand bij Maria.
Mooi dat deze stilteruimte er is en dat dit door de vrijwilligsters wordt verzorgd.

Dank daarvoor.

Heeft u vragen bel of mail ons:  0229 573149  mailadres: marijke_wittenberg@hotmail.com
Kerkhofbeheerders Gerard en Marijke Wittenberg