Op woensdag 13 april kwamen om 8.45 uur de eerste twee groepen van de Hieronymusschool in de kerk aan. Zij hadden een mooi kruis getimmerd en daarop allerlei tekeningen en post-its geplakt met de zorgen die kinderen tegenwoordig bezig houden. En zo kwamen elk half uur, in totaal 13 groepen, kinderen van alle klassen, behalve de kleintjes van groep 1 en 2  naar onze Hieronymuskerk. In overleg met vertegenwoordigers van het onderwijs team hadden we dit jaar een project bedacht: Breng je zorgen maar bij Hem  . De kinderen konden zich op school in de eigen klas voorbereiden met het lezen van het Passieverhaal. Daarna konden zij de zorgen, verdriet en pijn die hen bezighielden opschrijven of tekenen en op een kruis plakken dat zij zelf naar de kerk konden brengen. In de kerk werd aan de hand van de Kruiswegstaties het Passieverhaal verteld. Daar werd inzichtelijk gemaakt hoe Jezus zich ook zorgen maakte, en dat deelde met zijn apostelen aan de tafel van het laatste avondmaal. Ook werd uitgelegd dat als je zorgen hebt daar hulp bij kan krijgen, zoals Jezus hulp kreeg van Simon van Cyrene bij het dragen van zijn kruis. Ook ontmoette Jezus zijn moeder en zijn vriendinnen op zijn kruisweg, waar Hij steun aan had. Zo kunnen kinderen terecht bij moeder( en ook vaders). Zij vertelden hoe belangrijk ouders zijn, maar ook vrienden als je zorgen of problemen hebt. Uitgebreid werd stil gestaan bij het sterven aan het Kruis om alle zorgen, en problemen uit de wereld weg te nemen. Kinderen bleven vooral met hun zorgen stil staan bij de oorlog in de Oekraine en bij het milieu. Bij de statie over de Opstanding werd stilgestaan bij de drie cirkels die in dit schilderij worden verbeeld: De cirkel van het Leven: de levensboom, het aloude symbool van onsterfelijkheid, begin en einde, een voortdurende cyclus van groei, leven en herleven, afsterven en opnieuw beginnen. De tweede cirkel sprak vele kinderen tot de verbeelding: De cirkel van de Liefde. Verschillen kinderen wisten te vertellen dat als je liefde geeft, je vaak liefde terugkrijgt. En de laatste cirkel verbeelde de cirkelgang van de Tijd: elk jaar wordt het weer kerst, elk jaar wordt het weer Pasen, en zo vieren we welk jaar de Verrijzenis uit het graf. En natuurlijk werd op de vraag wat Pasen nou met eieren te maken heeft een link gelegd met de Lente. De kinderen sloten af door het lied: Lentekriebels te zingen.      Een prachtige ervaring voor kinderen en voorganger! Hans van Engen