De Coronamaatregelen zijn bijna allen opgeheven. Mondkapjes zijn niet meer verplicht en ook is afstand houden niet meer verplicht. Communie en collectes mogen weer als van ouds. Mensen wordt wel gevraagd met klachten thuis te blijven en om elkaar te denken. De voorganger zal zijn/haar handen desinfecteren voor het uitreiken van de communie.

We hopen in maart weer te kunnen starten met vieringen in het Sweelinckhof op zaterdagmorgen 10.30 uur. U hoort nog welke datum we weer precies gaan beginnen. Ook in Sweelinckhof zijn de coronamaatregelen opgeheven.