Optocht-parade van de Drie Koningen in Cordoba
Op 6 januari is het feest van de Drie
Koningen. In Nederland werd het afgelopen
weekend, op 2 januari gevierd. Maar in mijn
geboorteland, Spanje is nog steeds 6 januari
een feestdag. Waar in Nederland alle
kinderen zich verheugen op de komst van
Sinterklaas, verheugen de kinderen in Spanje
zich op 6 januari. Op deze dag komen
namelijk, “los Reyes Magos”, de Drie
Koningen aan. Ik kan mij nog heel goed
herinneren aan mijn kinderjaren! Op de
vooravond, 5 januari, ging ik altijd met mijn
ouders naar het centrum van de stad, daar
werd (en wordt nog steeds) een spectaculaire
optocht georganiseerd. De straten waren gevuld met kerstlichtjes en muziek en ze stonden vol met ouders
en kinderen. Tijdens de optocht rijden er praalwagens door de straten en op een van deze praalwagens
waren de Drie Koningen te vinden en ze gooiden naar de mensen snoep en klein cadeautjes. De Drie
Koningen brengen op de nacht van 5 naar 6 januari, net als bij het kindje Jezus, geschenken mee voor de
kinderen. Op die avond moest ik altijd vroeg naar bed, maar voor het naar bed gaan, moesten mijn zus en
ik onze schoentjes onder de kerststal zetten. Ook werd er voor de koningen wat snoepgoed neergelegd en
wat water voor de kamelen. Deze nacht gaan de Drie Koningen alle huizen langs en de volgende ochtend
zijn het snoepgoed en het hooi verdwenen en liggen er cadeautjes klaar! Maar natuurlijk wel als de
kinderen het hele jaar lief zijn geweest, want wie niet lief is geweest, krijgt in eerste instantie wat “carbón
dulce”, zoete snoepjes die op zwarte steenkool lijken. Deze zijn een waarschuwing voor stoute kinderen en
kunnen worden vergeleken met de roe of de zak van Sinterklaas bij ons in Nederland.
Wij zijn ze?
Maar wie waren eigenlijk de Drie Koningen? Vanuit de bijbel kennen wij niet zoveel over hen. Want het
evangelie is niet geïnteresseerd in de achtergronden en weetjes waarmee de roddelbladen worden gevuld;
want het gaat er eigenlijk niet om dat wij iets over die wijzen aan de weet komen, maar dat wij het
verlangen beginnen te voelen om een klein beetje te worden als die wijzen van toen, en te zoeken naar de
waarheid en de vrede die met kerstmis op aarde verschenen zijn in het Kind van Bethlehem. Wij weten niet
wie die wijzen waren; wij kennen hun namen niet, wij weten niet vanwaar zij kwamen en waarheen zij
gingen; ook niet met hoeveel zij waren en wat voor mensen het waren. De overlevering spreekt ons van
drie koningen uit Perzië en die weet ons ook de namen te onthullen: Kaspar, Melchior en Baltasar. Wij
weten alleen: wijzen waren het en zij volgden een ster, zij zochten de pasgeboren koning der Joden om
hem hun hulde te brengen.
Nieuwsbrief 5 januari 2022 Jaargang 6, nummer 1
Zij zijn de zoekers van alle tijden, van overal. Daarom heeft men ze de kleuren gegeven: wit, geel en zwart:
alle rassen van de wereld. Het zijn geleerden. Zij weten veel over de loop van de sterren… maar plotseling
komt daar die verrassende ster. Zij zeggen niet trots: dat kan niet! Dat mag niet! Nee, zij willen die
onvoorziene dingen erbij nemen. Zij staan op en volgen de ster. Ze zoeken, ze reizen, ze doen navraag
naar de betekenis. Ze geven het zoeken niet op als de ster even verdwijnt.
De ster volgen…
Astrologie, tekens aan de hemel of in de natuur: oosterse volkeren zijn er gek op, ook vandaag nog.
Chinezen bijvoorbeeld zullen niet trouwen, een bedrijf opstarten of belangrijke beslissingen nemen als de
sterren niet in een welbepaalde stand staan. Wij westerlingen zijn daar nog niet echt gevoelig voor.
Sommigen lezen misschien wel eens hun horoscoop, maar daar blijft het dan ook bij. Meer dan lachen om
het geluk of het ongeluk dat ons daarin wordt voorspeld, doen we niet. Immers, heel ons leven zijn wij,
bewust of onbewust, op zoek naar de juiste ster, de ster die ons voorlicht, die ons kan brengen waar we
graag willen zijn. De ster die voortdurend van uitzicht en aanschijn verandert. Wie God zoekt moet met
verrassingen leren leven.
Ook wij zien soms vreemde sterren aan het firmament:
dingen die heel onze levensweg doorkruisen. Dan komt
het erop aan, dat wij raad inwinnen en dat we
openstaan voor wegen die we eigenlijk niet wilden
bewandelen. Als we volhouden, zal de ster weer gaan
schitteren en ze zal ons brengen bij God zelf.
Dat is mijn wens voor ons allen op deze “Drie
Koningsdag”, dat wij de ster mogen zien en volgen, om
een nieuw leven te ontmoeten, het leven van het Kind
van Bethlehem.
Met een hartelijke groet, pastor Alvaro
Ter info:
Alle vieringen zijn nà 17 uur tot 5 uur in de ochtend afgelast vanwege de Coronamaatregelen.
Parochie Dag Datum Tijdstip Plaats Viering Voorganger Koor
De Goorn za. 8-1-2022 16:30 kerk Eucharistieviering