De weekend vieringen vanaf 8 januari 2022  zijn op de zondagochtend om 9:30 uur in de Hiëronymuskerk en om 11:00 uur in de Cunerakerk!!!.  LET OP: Als de coronamaatregelen veranderen kan het rooster ook weer veranderen!!!