Ook dit jaar kan het jaarlijkse kerstspel ‘Kindje Wiegen’ onder leiding van

Wilma Koning-Neefjes in de Cunerakerk niet  doorgaan.

Maar Wilma gaat nooit bij de pakken neerzitten en heeft, samen met een aantal enthousiaste mensen, een film gemaakt.

De filmset is de boerderij en het erf van de familie Schouten en kinderen spelen het verhaal: Maria en timmerman Jozef zijn op reis naar hun geboortestad Bethlehem.

Ook spelen natuurlijk de herders, de schapen, de drie koningen samen met hun kameel en kamelendrijver een rol in dit kerstverhaal.

Het belooft een prachtige film te worden en vanaf eerste kerstdag is dit ‘kindje wiegen’ te zien op onze website via livestream (gemist) Sint Cunerakerk  Nibbixwoud..