Tijdens de viering van zaterdagavond 30 oktober werden twee leden van het parochieel gemengd  koor in het zonnetje gezet: Guda Ursem en Riet Hes. Beiden al 40 jaar lid van dit koor. Guda als sopraan en Riet als alt. In al die jaren hebben ze al in heel wat weekendvieringen, uitvaarten en in de beginjaren, ook huwelijksfeesten, meegezongen. Hoewel beiden niet meer zo vlot ter been zijn, komen ze als het even kan op de repetitie en naar de vieringen waarbij we moeten aantreden. Ze vinden het zingen nog steeds leuk en ontspannend om te doen. Ze kunnen het koor, de samenzang en de gezelligheid nog niet missen en het koor wil hen nog niet missen.

Aan het eind van de viering bedankte Hans van Engen hen namens het parochiebestuur voor hun inzet. Ze werden  in de bloemetjes gezet, kregen een mooie oorkonde met cadeaubon  en een welverdiend applaus.