Recent hebben we binnen de Emmausparochie een deurcollecte gehouden voor de Wereldmissiemaand.

De opbrengst van de collecte is geweest € 316,=.

Namens de organisatie van de Wereldmissiemaand willen wij u hartelijk danken voor uw gulle gift!