Op zondag 17 oktober 2021 viert het Cunerakoor haar 35 jarig bestaan. De viering is om 10.00 uur in de Cunerakerk in Nibbixwoud  o.l.v. dirigent/organist Wil Luiken. Men is blij om na 1 ½ jaar weer met het gehele koor te mogen zingen.

Heel wat koorleden zijn gegaan en gekomen in deze afgelopen 35 jaar. Zo ook is dat met dirigenten en organisten het geval geweest. De oprichters van het koor waren Pierre Vriend en Lia-Koudijs. Er is vanaf het begin een trouwe basis welke al vanaf de oprichting bij het koor zingt. Vanaf de oprichting zingen 15 koorleden nog steeds bij het koor dat nu uit 35 leden bestaat. Het is een deel van hun leven geworden, net als bij diverse echtparen van het koor. De saamhorigheid is groot en in de afgelopen jaren is dit de basis welke het koor met elkaar bindt. Maar zeker ook feesten kunnen ze samen. Na de jubileumviering gaan men met partner naar De Dres waar het 35 jarig jubileum op gepaste wijze gevierd wordt. Mocht u zich willen aansluiten bij dit koor, dan bent u van harte uitgenodigd om vrijblijvend enkele repetities bij te wonen. Informatie: Coby Schouten tel. 0229-573081 Er wordt gerepeteerd op dinsdagavond van 20.15-22.00 uur in de kerk. Dit alles mag hopelijk bijdragen om weer met volle inzet door te gaan, want ……..35 jaar…… daar kan nog best wat bij!