Recent hebben we in zowel de Cunerakerk als de Hieronymuskerk een collecte gehouden voor Miva en Pax Christie.

In Nibbixwoud was de opbrengst voor Miva € 139,= en voor Pax Christie € 68,=.

In Wognum was de opbrengst voor Miva € 96,= en voor Pax Christie € 70,=.

Hiermee komt het totaal voor Miva op € 235,= en voor Pax Christie op € 138,=.

Namens deze organisaties willen wij u hartelijk danken voor uw gulle gift!