Zaterdag 11 september en zondag 12 september besteden we aandacht aan Aandachtzondag/ziekenzondag. Organisaties als de Zonnebloem, de Kerstactiegroep, de bezoekersgroepen, de PCI, de werkgroep Lief en Leed, het Triduüm en de Emmausparochie kerken: de Cunera en de Hieronymus, willen die zaterdag en zondag met een mooie themaviering in beide kerken stil staan bij mensen die ziek zijn, allerlei beperkingen kennen en misschien ook door de Corona, aandacht tekort zijn gekomen. De gezamenlijke organisaties willen in de week ervoor bij de ons bekende adressen een bloemetje brengen. Deze mooie viering zal in Nibbixwoud ondersteund worden door het Jubilatekoor en in Wognum door het Sylvidakoor.